Współpraca z otoczeniem niesie szereg korzyści dla nas, naszych studentów i partnerów. Pozwala nam reagować na potrzeby rynku pracy i oferować atrakcyjne zajęcia, prowadzone przez ekspertów-praktyków. Bliskie kontakty z pracodawcami stwarzają studentom zawodowe szanse i pomagają w wyborze ścieżki kariery. Nasi absolwenci, podejmują swoje pierwsze kroki na rynku pracy w wiarygodnych organizacjach.