Zasada 4 PRME I Badania

Zaangażujemy się w badania koncepcyjne i empiryczne, które pogłębią nasze zrozumienie roli, dynamiki i wpływu korporacji na tworzenie zrównoważonej wartości społecznej, środowiskowej i ekonomicznej.    


Jesteśmy uczelnią badawczą, co zobowiązuje nas do prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie. Wierzymy, że rolą uczelni jest kreowanie rzeczywistości gospodarczej i społecznej, a nie tylko adaptowanie się do zachodzących zmian. Pragniemy aby społeczeństwo ufało nauce i postrzegało badaczy jako sprzymierzeńców we współczesnej, złożonej i niepewnej rzeczywistości. 

Projekty i publikacje naukowe

Inicjatywy i prace badawcze studentów

Doskonalenie metod badawczych