Jednostki Wydziału | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Jednostki Wydziału

mgr inż. Mariusz Krzyżanowski
 
Dyrektor Administracyjny Wydziału
Pokój: 517
Telefon: +48 58 347 25 81
E-mail: mariusz.krzyzanowski@zie.pg.edu.pl
 
mgr Aleksandra Czarnecka
 
Pracownik Sekretariatu
Pokój: 517
Telefon: +48 58 347 25 81
E-mail: aleksandra.czarnecka@zie.pg.edu.pl
 

Pokój: 115
Telefon: + 48 58 347 14 37, +48 58 347 15 71
E-mail: dziekanat@zie.pg.edu.pl

mgr inż. Joanna Gryczka
Kierownik Dziekanatu
Pokój: 115
Telefon: + 48 58 347 19 22
E-mail: joanna.gryczka@zie.pg.edu.pl
 

mgr inż. Elżbieta Damps-Lewińska

Pracownik Dziekanatu - Specjalista ds. planowania
Pokój: 113
Telefon: + 48 58 347 17 11
E-mail: planistka@zie.pg.edu.pl

 
mgr Urszula Rocławska - nieobecność na czas nieokreślony
Pracownik Dziekanatu
Telefon: + 48 58 347 14 37
E-mail: urszula.roclawska@zie.pg.edu.pl
 
Violetta Ziółkiewicz
Pracownik Dziekanatu
Pokój: 115
Telefon: + 48 58 347 15 71
E-mail: violetta.ziolkiewicz@zie.pg.edu.pl
 
Iwona Zyntek
Pracownik Dziekanatu
Pokój: 115
Telefon: + 48 58 347 15 71
E-mail: iwona.zyntek@zie.pg.edu.pl
 
mgr inż. Joanna Gruźlewska
Pracownik Dziekanatu - specjalista ds. KRK
Pokój: 115
Telefon: + 48 58 348 66 46
E-mail: jgruzlewska@zie.pg.edu.pl

Pokój: 413
Telefon: + 48 58 347 18 99
E-mail: sekretariat@zie.pg.edu.pl

inż. Olimpia Bednarczuk
Pracownik Sekretariatu - sprawy naukowe
Pokój: 412
Telefon:+ 48 58 348 63 17
E-mail: olimpia.bednarczuk@zie.pg.edu.pl
 
mgr Martyna Wierzbowska
Pracownik Sekretariatu
Pokój: 413
Telefon:+ 48 58 348 18 99
E-mail: martyna.wierzbowska@zie.pg.edu.pl
 

 

mgr Alina Guzik
Pracownik biura
Pokój: 410
Telefon:+48 58 348 63 24, +48 664 778 945
E-mail: alina.guzik@zie.pg.edu.pl

mgr inż. Mateusz Dobrzyński
Pracownik biura
Pokój: 410
Telefon:+48 58 348 63 24
E-mail: mateusz.dobrzynski@pg.edu.pl 

lic. Joanna Szakoła
Pracownik biura
Pokój: 410
tel.:+48 58 348 64 38
joanna.szakola@zie.pg.gda.pl

lic. Kinga Dytrych
Samodzielny grafik
Pokój: 410
Telefon:+48 58 348 63 24
E-mail: kinga.dytrych@zie.pg.edu.pl

mgr Dorota Gach
Kierownik sekcji
Pokój: 518
Telefon: +48 58 347 24 09
E-mail: dorota.gach@zie.pg.edu.pl
 

mgr Beata Jasudowicz
Pracownik sekcji
Pokój: 518
Telefon: +48 58 347 22 70
E-mail: beata.jasudowicz@zie.pg.edu.pl

mgr Edyta Cirocka
Pracownik sekcji - Zamówienia publiczne
Pokój: 515
Telefon: +48 58 348 60 20
E-mail: edyta.cirocka@zie.pg.edu.pl
 
mgr Olga Felska
Pracownik sekcji - Zamówienia publiczne
Pokój: 515
Telefon: +48 58 348 63 42
E-mail: olga.felska@zie.pg.edu.pl
mgr Agnieszka Sałbut
Pracownik sekretariatu
Pokój: 307
Telefon: +48 58 347 14 28
E-mail: agnieszka.salbut@zie.pg.edu.pl
 
Małgorzata Rejmer
Pracownik sekretariatu
Pokój: 307
Telefon: +48 58 347 24 55
E-mail: malgorzata.rejmer@zie.pg.edu.pl
 
mgr Aleksandra Todorowicz 
Pracownik sekretariatu
Pokój: 307
Telefon: +48 58 347 24 46
E-mail: aleksandra.todorowicz@zie.pg.edu.pl

 

Pokój: 404
Telefon: + 48 58 348 63 55
E-mail: mba@zie.pg.edu.pl
 
dr Beata Krawczyk-Bryłka
Dyrektor Programu MBA
Pokój: 404A
Telefon: +48 58 348 61 75
E-mail: beata.krawczyk-brylka@zie.pg.edu.pl
 
Monika Bednarowicz
Pracownik biura
Pokój: 112
Telefon: + 48 58 348 15 52
E-mail: monika.bednarowicz@zie.pg.edu.pl
 
mgr Tatiana Arroyo Fallas

Pracownik biura
Pokój: 112
Telefon: + 48 58 348 62 75
E-mail: taf@zie.pg.edu.pl

 
mgr Julita Murawska-Grzywińska
Pracownik biura
Pokój: 509
Telefon: +48 58 347 24 93
E-mail: julita.murawska-grzywinska@zie.pg.edu.pl
 
dr Edyta Drajska

Pracownik biura
Pokój: 514
Telefon: + 48 58 348 64 39
E-mail: edyta.drajska@zie.pg.edu.pl

mgr Barbara Jacewicz 
Pracownik biura
Pokój: 514
Telefon: +48 58 347 19 77
E-mail: barbara.jacewicz@zie.pg.edu.pl

Pokój: 516
Telefon: + 48 58 347 22 07, +48 662 229 028
E-mail: techno@zie.pg.edu.pl - główny e-mail zgłoszeniowy
 
mgr Wojciech Drapiński
Koordynator
Pokój: 516
Telefon: + 48 58 348 64 37, +48 692 438 396
E-mail: wojciech.drapinski@zie.pg.edu.pl
 
Roman Szkałuba
Pracownik sekcji
Pokój: 516
Telefon: + 48 58 348 60 30, +48 606 437 327
E-mail: roman.szkaluba@zie.pg.edu.pl
 
mgr inż. Piotr Mackiewicz
Pracownik sekcji
Pokój: 516
Telefon: + 48 58 348 60 30, +48 606 436 790
E-mail: piotr.mackiewicz@zie.pg.edu.pl
Telefon: + 48 58 347 11 96
Ewa Lipka
Administrator budynku
Pokój: 012
Telefon: + 48 58 347 11 96, +48 784 911 817
E-mail: ewa.lipka@zie.pg.edu.pl
 
Mirosław Małek
Z-ca Administratora budynku
Pokój: 012
Telefon: + 48 58 347 17 61, +48 692 438 390
E-mail: miroslaw.malek@zie.pg.edu.pl
 
Barbara Bernatek-Urbańska
Pracownik gospodarczy
 
Hanna Bulman
Pracownik gospodarczy
 
Katarzyna Jasińska
Pracownik gospodarczy
 
Joanna Lange
Pracownik gospodarczy
 
Ewa Pawłowska
Pracownik gospodarczy
 
Dariusz Petrykowski
Pracownik gospodarczy
Telefon: + 48 662 229 032
 
 
Danuta Sicińska
Pracownik gospodarczy
 
Elżbieta Wyżykowska
Pracownik gospodarczy
 
Sylwia Zuzelska
Pracownik gospodarczy
 
Halina Zblewska
Pracownik gospodarczy
 
Marzena Ostrowska
Pracownik gospodarczy - portier
Telefon: + 48 58 347 20 82
 
Sebastian Kućmański
Pracownik gospodarczy - portier
Telefon: + 48 58 347 20 82