mgr inż. Mariusz Krzyżanowski
 
Dyrektor Administracyjny Wydziału
Pokój: 517
Telefon: +48 501 461 695
E-mail: mariusz.krzyzanowski@zie.pg.edu.pl
 

Pokój: 115
Telefon: + 48 58 347 14 37, +48 58 347 15 71
E-mail: dziekanat@zie.pg.edu.pl

mgr inż. Joanna Gryczka
Kierownik Dziekanatu
Pokój: 115
Telefon: + 48 58 347 19 22
E-mail: joanna.gryczka@zie.pg.edu.pl
 

mgr inż. Elżbieta Damps-Lewińska

Pracownik Dziekanatu - Specjalista ds. planowania
Pokój: 113
Telefon: + 48 58 347 17 11
E-mail: planistka@zie.pg.edu.pl

 
mgr Urszula Rocławska - nieobecność na czas nieokreślony
Pracownik Dziekanatu
Telefon: + 48 58 347 14 37
E-mail: urszula.roclawska@zie.pg.edu.pl
 
Violetta Ziółkiewicz
Pracownik Dziekanatu
Pokój: 115
Telefon: + 48 58 347 15 71
E-mail: violetta.ziolkiewicz@zie.pg.edu.pl
 
Iwona Zyntek
Pracownik Dziekanatu
Pokój: 115
Telefon: + 48 58 347 15 71
E-mail: iwona.zyntek@zie.pg.edu.pl
 
mgr inż. Joanna Gruźlewska
Pracownik Dziekanatu - specjalista ds. KRK
Pokój: 115
Telefon: + 48 58 348 66 46
E-mail: jgruzlewska@zie.pg.edu.pl

Pokój: 413
Telefon: + 48 58 347 18 99
E-mail: sekretariat@zie.pg.edu.pl

inż. Olimpia Bednarczuk
Pracownik Sekretariatu - sprawy naukowe
Pokój: 412
Telefon:+ 48 58 348 63 17
E-mail: olimpia.bednarczuk@zie.pg.edu.pl
 
mgr Martyna Wierzbowska
Pracownik Sekretariatu
Pokój: 413
Telefon:+ 48 58 348 18 99
E-mail: martyna.wierzbowska@zie.pg.edu.pl
 

 

mgr Alina Guzik
Pracownik biura
Pokój: 410
Telefon:+48 58 348 63 24, +48 664 778 945
E-mail: alina.guzik@zie.pg.edu.pl

mgr inż. Mateusz Dobrzyński
Pracownik biura
Pokój: 410
Telefon:+48 58 348 63 24
E-mail: mateusz.dobrzynski@pg.edu.pl 

lic. Joanna Szakoła
Pracownik biura
Pokój: 410
tel.:+48 58 348 64 38
joanna.szakola@zie.pg.gda.pl

lic. Kinga Dytrych
Samodzielny grafik
Pokój: 410
Telefon:+48 58 348 63 24
E-mail: kinga.dytrych@zie.pg.edu.pl

mgr Dorota Gach
Kierownik sekcji
Pokój: 518
Telefon: +48 58 347 24 09
E-mail: dorota.gach@zie.pg.edu.pl
 

mgr Beata Jasudowicz
Pracownik sekcji
Pokój: 518
Telefon: +48 58 347 22 70
E-mail: beata.jasudowicz@zie.pg.edu.pl

mgr Edyta Cirocka
Pracownik sekcji - Zamówienia publiczne
Pokój: 515
Telefon: +48 58 348 60 20
E-mail: edyta.cirocka@zie.pg.edu.pl
 
mgr Olga Felska
Pracownik sekcji - Zamówienia publiczne
Pokój: 515
Telefon: +48 58 348 63 42
E-mail: olga.felska@zie.pg.edu.pl
mgr Agnieszka Sałbut
Pracownik sekretariatu
Pokój: 307
Telefon: +48 58 347 14 28
E-mail: agnieszka.salbut@zie.pg.edu.pl
 
Małgorzata Rejmer
Pracownik sekretariatu
Pokój: 307
Telefon: +48 58 347 24 55
E-mail: malgorzata.rejmer@zie.pg.edu.pl
 
mgr Aleksandra Todorowicz 
Pracownik sekretariatu
Pokój: 307
Telefon: +48 58 347 24 46
E-mail: aleksandra.todorowicz@zie.pg.edu.pl

 

Pokój: 404
Telefon: + 48 58 348 63 55
E-mail: mba@zie.pg.edu.pl
 
dr Beata Krawczyk-Bryłka
Dyrektor Programu MBA
Pokój: 404A
Telefon: +48 58 348 61 75
E-mail: beata.krawczyk-brylka@zie.pg.edu.pl
 
Monika Bednarowicz
Pracownik biura
Pokój: 112
Telefon: + 48 58 348 15 52
E-mail: monika.bednarowicz@zie.pg.edu.pl
 
mgr Tatiana Arroyo Fallas

Pracownik biura
Pokój: 112
Telefon: + 48 58 348 62 75
E-mail: taf@zie.pg.edu.pl

 
mgr Julita Murawska-Grzywińska
Pracownik biura
Pokój: 509
Telefon: +48 58 347 24 93
E-mail: julita.murawska-grzywinska@zie.pg.edu.pl
 
dr Edyta Drajska

Pracownik biura
Pokój: 514
Telefon: + 48 58 348 64 39
E-mail: edyta.drajska@zie.pg.edu.pl

mgr Barbara Jacewicz 
Pracownik biura
Pokój: 514
Telefon: +48 58 347 19 77
E-mail: barbara.jacewicz@zie.pg.edu.pl

Pokój: 516
Telefon: + 48 58 347 22 07, +48 662 229 028
E-mail: techno@zie.pg.edu.pl - główny e-mail zgłoszeniowy
 
mgr Wojciech Drapiński
Koordynator
Pokój: 516
Telefon: + 48 58 348 64 37, +48 692 438 396
E-mail: wojciech.drapinski@zie.pg.edu.pl
 
Roman Szkałuba
Pracownik sekcji
Pokój: 516
Telefon: + 48 58 348 60 30, +48 606 437 327
E-mail: roman.szkaluba@zie.pg.edu.pl
 
mgr inż. Piotr Mackiewicz
Pracownik sekcji
Pokój: 516
Telefon: + 48 58 348 60 30, +48 606 436 790
E-mail: piotr.mackiewicz@zie.pg.edu.pl
Telefon: + 48 58 347 11 96
Ewa Lipka
Administrator budynku
Pokój: 012
Telefon: + 48 58 347 11 96, +48 784 911 817
E-mail: ewa.lipka@zie.pg.edu.pl
 
Mirosław Małek
Z-ca Administratora budynku
Pokój: 012
Telefon: + 48 58 347 17 61, +48 692 438 390
E-mail: miroslaw.malek@zie.pg.edu.pl
 
Barbara Bernatek-Urbańska
Pracownik gospodarczy
 
Hanna Bulman
Pracownik gospodarczy
 
Katarzyna Jasińska
Pracownik gospodarczy
 
Joanna Lange
Pracownik gospodarczy
 
Ewa Pawłowska
Pracownik gospodarczy
 
 
Danuta Sicińska
Pracownik gospodarczy
 
 
Sylwia Zuzelska
Pracownik gospodarczy
 
Halina Zblewska
Pracownik gospodarczy
 
Iwona Pytyńska
Pracownik gospodarczy
 
Marek Kos
Pracownik gospodarczy