Na absolwentów tego kierunku czekają bardzo dobre perspektywy w rozwijających się branżach takich jak IT, bankowość i finanse.

Przygotowujemy naszych studentów do pełnienia funkcji menedżerskich w firmach i instytucjach administracyjnych czy finansowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci kończący ten kierunek posiadają wszechstronną wiedzę z ekonomii, finansów, zarządzania, prawa oraz marketingu.

Nasi studenci pracują projektowo w międzynarodowych grupach studentów. Duży nacisk kładziemy na bliską współpracę z biznesem i rynkiem pracy. Ten kierunek jest idealny dla osób, które posiadają zarówno zdolności humanistyczne jak i ścisłe oraz chcą wszystkie swoje atuty wykorzystać w pracy zawodowej.

Język: angielski

Profile: brak podziału na profile

Tryb: stacjonarne

Stopień: licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów (stacjonarne)

Studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:

 • International Business Management - to specjalność przygotowująca do pełnienia roli menedżera w wielokulturowym środowisku.
   
 • Business Economics and Finance - ukierunkowana jest na zdobycie kompetencji menedżerskich w sektorach finansowych i bankowych.

Zarządzanie (w jęz. angielskim)

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski 1 300 zł za semestr nie są prowadzone
język wykładowy angielski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: geografia albo fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

Studia z zarządzania po angielsku w Gdańsku - dlaczego warto?

 • Studia w wielokulturowym środowisku i zajęcia prowadzone przez międzynarodową kadrę.
 • Prowadzimy dodatkowe certyfikowane szkolenia dla naszych studentów np. z takich zagadnień jak: Analiza danych biznesowych z Power BI, Trening umiejętności menedżerskich, Analityk finansowy, Symulacje biznesowe, PRINCE w ramach projektu w ramach trwałości projekt K2.
 • Możliwości wyboru kursu języka chińskiego.
 • Zajęcia przybliżające chińską kulturę.
 • Wydział jest częścią renomowanej uczelni technicznej Politechniki Gdańskiej prężnie rozwijającej najnowocześniejsze centra badawcze w ramach rządowego programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Programy wymiany

Możliwość studiowania w innych polskich uczelniach w ramach wymiany MOST oraz za granicą w ramach programu Erasmus+ między innymi w takich krajach jak: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Węgry, Litwa, Łotwa, Norwegia, Macedonia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Włochy. Pełna lista partnerskich uczelni znajduje się tutaj.

Kierunek Zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG został najwyżej ocenionym kierunkiem prowadzonym w północnej Polsce w „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy”

Studia z zarządzania w Gdańsku - perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów z zarządzania w języku angielskim możesz znaleźć zatrudnienie jako menadżer, specjalista i konsultant w zakresie planowania produkcji, logistyki, kadr, rachunkowości czy finansów. Możesz również założyć własną działalność gospodarczą. Nasi absolwenci pracują jako:

 • Kierownik projektu
 • Team leader
 • Product manager
 • Marketing manager
 • Kierownik sprzedaży/ Sales manager
 • Business development manager
 • Kierownik działu/ oddziału
 • Specjalista ds. marketingu / Marketing specialist
 • Social media manager
 • Koordynator
 • Partner HR
 • Dyrektor
 • CEO
 • Właściciel firmy/ founder  

Studia z zarządzania w Gdańsku - umiejętności

Kończąc studia z zarządzania w języku angielskim jako absolwent:

 • posiadasz teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych,
 • zdobywasz bogate doświadczenie w pracy w zespołach wielokulturowych.

UWAGA! Studia z zarządzania w języku angielskim są kierunkiem płatnym!


Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oferuje także wiele innych kierunków studiów, zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, między innymi:

Sprawdź naszą ofertę i wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie - zapraszamy do studiowania w najstarszej uczelni politechnicznej w Polsce!

Przykładowy program studiów

Rekrutacja