Rethinking

Rethinking Economics Gdańsk – spójrz na ekonomię z innej perspektywy

To cykl spotkań o ekonomii - część ogólnoświatowego ruchu Rethinking Economics.

W ramach RE Gdańsk prowadzone są zarówno wykłady i seminaria, na których prezentowane są główne zagadnienia makroekonomiczne oraz prowadzone dyskusje na takie tematy jak inflacja, bezrobocie, dług publiczny, pieniądz, nierówności dochodowe, polityka pieniężna i polityka fiskalna, z perspektywy heterodoksyjnych szkół ekonomicznych. 

Wydarzenia wspiera również Fundacja im. Edwarda Lipińskiego działająca na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych.

Najbliższe seminarium odbędzie się 16 grudnia o 18.00 (MS Teams).

Naszym gościem będzie dr Iwo Augustyński – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a tytuł seminarium to: Gwarancja zatrudnienia – powrót do PRL czy szansa na rozwój?

Materiały do dyskusji na naszym FB: Rethinking Economics Gdańsk | Facebook

Zachęcamy również do uczestniczenia w naszych innych spotkaniach.

Oto program na cały sezon 2021/22:

  • Dr Iwo Augustyński: Gwarancja zatrudnienia – powrót do przeszłości? – 16 grudnia 2021
  • Prof. L.P. Rochon – Central banks and the weaponization of inflation – seminar will be held in English - 11th January 2022, 6 p.m. (CET)
  • Dr Maciej Grodzicki – To ekonomia nie jest jedna?! Ekonomia heterodoksyjna a ortodoksyjna
  • Prof. A. Zachorowska-Mazurkiewicz - ekonomia feministyczna
  • Dr hab. Kacper Pobłocki - pieniądz nie wyłonił się z barteru – co o początkach pieniądza mówi historia i antropologia
  • Dr Cezary Rudnicki – spółdzielczość w XXI wieku.

Grupa Rethinking Economics Gdańsk:  Facebook
Więcej informacji o Rethinking Economics?  Manifest