Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, (siedziba ul. Traugutta 79)

Administracja i służby inżynieryjno-techniczne
Wydziału Zarządzania i Ekonomii

+ Dyrekcja Wydziału Zarządzania i Ekonomii
+ Dziekanat
+ Sekretariat Dziekana i Prodziekanów
+ Biuro ds promocji
+ Sekcja finansowa
+ Sekretariaty katedr i zakładów
+ Biuro studiów MBA
+ Biuro Współpracy Międzynarodowej
+ Biuro Projektów
+ Sekcja techniczna
+ Sekcja utrzymania budynku