Kontakt

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  (siedziba ul. R. Traugutta 79)
NIP 584-020-35-93, REGON 000001620