Współpraca z biznesem | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Współpraca z biznesem

Współpraca z biznesem

Wydział Zarządzania i Ekonomii, w odpowiedzi na wyzwania nowoczesnej gospodarki, prowadzi rozbudowaną współpracę ze środowiskiem biznesowym. Współdziałanie uczelni z biznesem, przybierając różne formy, dostosowane do potrzeb i możliwości obu stron, niesie szereg korzyści, zarówno dla naszych studentów, jak i firm. Dzięki niej programy studiów dostosowywane są do potrzeb rynku pracy, a zajęcia są prowadzone przez ekspertów-praktyków w wybranych dziedzinach. Bliskie kontakty z pracodawcami i ich obecność na Wydziale stwarzają studentom ciekawe perspektywy i pomagają w wyborze ścieżki zawodowej, a absolwentom ułatwiają pierwsze kroki na rynku pracy.


Partnerzy biznesowi:

 • Alexander Mann Solutions (HR)
 • Amazon (innowacje)
 • Arla (HR)
 • Bank ING (bankowość, analiza finansowa)
 • Bayer (zarządzanie)
 • Coleman Research (zarządzanie wiedzą)
 • Danae (badania marketingowe)
 • Flex (logistyka przemysłowa)
 • Geoban (zarządzanie)
 • Główny Urząd Statystyczny (statystyka)
 • Google (biznes internetowy)
 • Lacroix Electronics (zarządzanie produkcją)
 • PwC (analiza finansowa)
 • Refinitiv (finanse)
 • Rewit (podatki)
 • State Street (finanse)
 • Thomson Reuters (marketing)
 • You Can Business (outsorcing)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ubezpieczenia)

Rada Konsultacyjna

Od grudnia 2012 r. przy WZiE działa Rada Konsultacyjna, złożona z przedstawicieli instytucji publicznych, w tym władz samorządowych, oraz świata biznesu.

Zakres współpracy:

 • konsultowanie nowych kierunków/programów kształcenia na wszystkich poziomach studiów,
 • prezentacja planowanych zmian w podejściu do zasad kształcenia studentów na poszczególnych kierunkach,
 • dyskusja na temat sylwetki absolwenta WZiE,
 • projekty unijne, możliwości wykorzystania środków,
 • ewentualne zamierzenia inwestycyjne,
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów PG, współudział przy tworzeniu platformy współpracy WZiE z otoczeniem.

W skład Rady Konsultacyjnej na lata 2020- 2024 wchodzą:

 • Michał Dargacz, Dyrektor ds. Airport City
 • Dariusz Gobis, Wicedyrektor ds. Organizacji i Współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
 • Tomasz Limon, Dyrektor Zarządzający „Pracodawcy Pomorza”
 • Anna Pawłowska, Kierownik Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP Gdańsk       
 • Dorota Sobieniecka, Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu
 • Ewa Sowińska, Partner, Biegły Rewident ESO Audit
 • Ewa Urbańska, Strefa Startup, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni 
 • Małgorzata Wokacz-Zaborowska, Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP
 • Łukasz Żelewski, prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza

Cykliczne wydarzenia:

 • "Pracodawcy dla ZiE" - Wydziałowe Targi Pracy, które dają przestrzeń do bezpośredniego kontaktu studentów z pracodawcami. Wydarzenie odbywa się co roku.
 • "Za kulisami biznesu" - cykl spotkań z przedstawicielami biznesu, na którym zaproszeni goście opowiadają o swoim biznesie „od kuchni”, a uczestnicy mają możliwość zadawania pytań. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.