Współpraca z biznesem | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Współpraca z biznesem

Współpraca z biznesem

Wydział Zarządzania i Ekonomii, w odpowiedzi na wyzwania nowoczesnej gospodarki, prowadzi rozbudowaną współpracę ze środowiskiem biznesowym. Współdziałanie uczelni z biznesem, przybierając różne formy, dostosowane do potrzeb i możliwości obu stron, niesie szereg korzyści, zarówno dla naszych studentów, jak i firm. Dzięki niej programy studiów dostosowywane są do potrzeb rynku pracy, a zajęcia są prowadzone przez ekspertów-praktyków w wybranych dziedzinach. Bliskie kontakty z pracodawcami i ich obecność na Wydziale stwarzają studentom ciekawe perspektywy i pomagają w wyborze ścieżki zawodowej, a absolwentom ułatwiają pierwsze kroki na rynku pracy.


 

Partnerzy biznesowi i instytucjonalni

Rada konsultacyjna

Spotkania z biznesem