Uruchomienie projektu Erasmus+ pt. "Sustainable Wellbeing" | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-11

Uruchomienie projektu Erasmus+ pt. "Sustainable Wellbeing"

erasmus+
Na Politechnice Gdańskiej uruchomiono projekt Erasmus+ mający na celu włączenie zagadnień dobrostanu osobistego, zawodowego i planetarnego do edukacji i nie tylko.  

Politechnika Gdańska rozpoczęła niedawno 36-miesięczny projekt Erasmus+ finansowany ze środków Unii Europejskiej o nazwie SWEPPP (Sustainable Wellbeing - edukacja na rzecz osobistego, zawodowego i planetarnego dobrostanu), który będzie realizowany do sierpnia 2026 r. we współpracy z trzema europejskimi strategicznymi instytucjami partnerskimi. Główne cele projektu SWEPPP to: zwiększenie wiedzy i oferty edukacyjnej w obszarze zrównoważonego dobrostanu; stworzenie możliwości zwiększenia trwałego dobrostanu w różnych sektorach społeczeństwa na poziomie Unii Europejskiej oraz podniesienie świadomości studentów, pracowników i profesjonalistów uczelni wyższych na temat barier i ścieżek prowadzących do zrównoważonego dobrostanu w czasie wolnym i w życiu zawodowym przy użyciu stymulujących metod uczenia się.

Aby osiągnąć cele projektu, stworzone zostaną następujące rezultaty: Rezultat 1 – Program nauczania dotyczący zrównoważonego dobrostanu; Rezultat 2 – Moduły i materiały e-learningowe na temat zrównoważonego dobrostanu oraz Rezultat 3 – Przewodnik na temat zrównoważonego dobrostanu dla każdego. Projekt SWEPPP wnosi europejską wartość poprzez połączenie aspektu zrównoważonego rozwoju z dobrostanem osobistym i zawodowym, który jest bardzo potrzebny do zachowania zrównoważonego rozwoju we wszystkich sektorach (w trosce o dobrostan planety).

Zgodnie ze wspieranymi przez UE celami zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG), edukacja jest jednym z najpotężniejszych i sprawdzonych narzędzi zrównoważonego rozwoju, a jej cele można zrealizować jedynie w ramach globalnego partnerstwa i współpracy, jakich przykładem jest projekt SWEPPP.

Projekt jest koordynowany przez Politechnikę Gdańską i realizowany we współpracy z partnerami strategicznymi Turku University of Applied Sciences (Finlandia), Kaunas University of Technology (Litwa) oraz Education Mobility Grid GbR (Niemcy).

Więcej informacji można uzyskać od dr hab. inż. Małgorzaty Zięby, prof. uczelni: mz@zie.pg.gda.pl

118 wyświetleń