Dostrzegamy znaczenie i siłę współkonkurowania, dlatego rozwijamy współpracę naukową z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Pozwala nam to utrzymywać naszą doskonałość naukową. Równie istotna jest współpraca z otoczeniem biznesowym. Wspólne projekty badawcze pozwalają nam poznać specyfikę problemów, z jakimi mierzą się nasi partnerzy i opracować adekwatne rozwiązania. Dzięki temu możemy być blisko końcowych użytkowników naszych prac, a możliwość zastosowania wyników badań w praktyce daje nam motywację do działania.

Projekt KNOWMAN

Nabór wniosków w zakresie współpracy z uczelniami zagranicznymi

Bazy danych bez tajemnic

Międzynarodowa Konferencja Finansowa

Mistrzowie współpracy Fahrenheita

Pracownicy WZiE w projekcie NEPTUN, Horyzont Europa

Konferencja "Income and wealth inequality: drivers and consequences"

Uruchomienie projektu BA&VET z programu Erasmus+

Projekt Erasmus+ Newcomers@Work

Zgłoszenia na konferencję Quality and its applications 2023. Towards sustainable future.

I Sympozjum Naukowe Tech4Health