Akredytacje

AMBA logo
AMBA - Association of MBAs

Najstarsza i najbardziej prestiżowa akredytacja przyznawana przez Stowarzyszenie MBA. Na WZiE otrzymały ją program International MBA oraz kierunek Zarządzanie w jęz. angielskim (specjalność International Management), jako jedyne studia magisterskie w Polsce. 

Więcej o akredytacji

IQA Ceeman
CEEMAN - Central and East European Management Development Association

Akredytacja CEEMAN IQA  przyznana naszemu Wydziałowi jest potwierdzeniem sprawnego funkcjonowania jednostki naukowej, dobrego poziomu dydaktyki oraz badań naukowych. Świadczy również o stabilności finansowej, wysokiej jakości kształcenia oraz kompleksowym podejściu do zaspokajania potrzeb. 

Więcej o akredytacji

logo PKA
PKA - Polska Komisja Akredytacyjna

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej uzyskują bardzo wysokie oceny przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną - niezależne gremium eksperckie działające na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Więcej o akredytacji

logo IPMA-student
IPMA-Student - International Project Management Association

IPMA to instytucja zrzeszająca i certyfikująca menedżerów projektów na całym świecie. Akredytacja IPMA jest potwierdzeniem zgodności programów kształcenia z zakresu zarządzania projektami, ze światowym standardem IPMA 4-L-C. Akredytowane kierunki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii to Zarządzanie inżynierskie – stacjonarne studia I stopnia oraz Zarządzanie projektami - studia podyplomowe.
Więcej o akredytacji

MNiSW
Parametryzacja Ministerstwa Edukacji i Nauki

Jakość działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej poszczególnych instytucji podlega ewaluacji, dokonywanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, w roku 2017 otrzymał kategorię A w ocenie parametrycznej.

Więcej o parametryzacji

logo PRME
PRME - The Principles for Responsible Management Education

PRME to inicjatywa założona w 2007 r., wspierana przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jej istotą jest podniesienie rangi zrównoważonego rozwoju na uczelniach na całym świecie oraz kształtowanie odpowiedzialnych liderów biznesu jutra. W 2019 roku Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej dołączył do grona sygnatariuszy PRME, zobowiązując się do upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności i wdrażania jej w procesach dydaktycznych, badawczych i zarządczych.

Więcej o PRME

RRBM logo

 

RRBM - Responsible Research for Business and Management

2021 - Wydział Zarządzania i Ekonomii PG dołączył do międzynarodowej inicjatywy Odpowiedzialne Badania w Biznesie i Zarządzaniu (Responsible Research for Business and Management), która ma na celu inspirowanie, zachęcanie i wspieranie wiarygodnych i przydatnych badań w dziedzinie biznesu i zarządzania.

Więcej o RRBM

 

 

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

 

AACSB logo
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wyższych Szkół Biznesu to prestiżowa, globalna organizacja typu non-profit, której głównym celem jest poprawa jakości edukacji. Członkami AACSB International są instytucje edukacyjne, firmy oraz inne podmioty z całego świata zajmujące się rozwojem edukacji w zakresie zarządzania.

Więcej o AACSB

BMDA
BMDA - Baltic Management Development Associatio

Organizacja powstała z inicjatywy uczelni wyższych, szkół biznesu, profesorów indywidualnych oraz przedstawicieli świata biznesu. Instytucja jest swego rodzaju łącznikiem między szkołami zarządzania ze wschodu i z zachodu. Jej członkowie mogą dzielić się doświadczeniami z procesu transformacji, wzrostu gospodarczego oraz sposobów zarządzania organizacjami na rzecz osiągnięcia stabilizacji. Działania BMDA koncentrują się na rozwoju zarządzania regionem Morza Bałtyckiego.

Więcej o BMDA

logo CEEMAN
Central and East European Management Development Association (CEEMAN)

CEEMAN to międzynarodowa organizacja, która za główny cel stawia sobie podwyższanie jakości edukacji w zakresie zarządzania. Początkowo, założona w 1993 roku instytucja, obejmowała swoim zasięgiem obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie zrzesza 200 członków z 50 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.

Więcej o CEEMAN

EFMD logo
EFMD - European Foundation for Management Development 

EFMD tworzone jest przez sieć 30 000 specjalistów zarządzania. Wywodzą się oni z różnych środowisk akademickich, biznesowych, służb publicznych i firm konsultingowych. Dzięki zrzeszaniu licznych profesjonalistów, EFMD jest unikatowym forum wymiany informacji, badań oraz nawiązywania nowych kontaktów i prowadzenia debaty na temat innowacji i najlepszych praktyk w zarządzaniu.

Więcej o EFMD

Rankingi i wyróżnienia

 

The World University Rankings

W kategorii „Business and economy” Politechnika Gdańska została sklasyfikowana w przedziale 401-500, co jest najlepszym wynikiem spośród 16 sklasyfikowanych polskich uczelni.

Więcej o rankingu

International management

Program „International Management” został zakwalifikowany na Top 200 — Ranking obejmujący wszystkie strefy

geograficzne oraz zajął  miejsce 17 w kategorii „Zarządzanie międzynarodowe”, region Europa Wschodnia.

 

Więcej o wyróżnieniu

Ranking Perspektywy

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy obejmuje polskie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Kryteriami branymi pod uwagę są: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał Naukowy, Wynalazczość, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia oraz Umiędzynarodowienie.

Więcej o wyróżnieniu