Zasada 1 PRME | Zamiar

Będziemy rozwijać zdolności studentów do bycia przyszłymi twórcami zrównoważonej wartości dla biznesu i całego społeczeństwa oraz do pracy na rzecz integracyjnej i zrównoważonej gospodarki światowej.  

Założenia

Wizja i misja

Raport PRME 2020 - 2021

Raport 2022/2023

Nasz zespół