Ekonomia | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Ekonomia

 

Wybierając Ekonomię zdobędziesz wiedzę o procesach ekonomicznych zachodzących w gospodarce, roli podmiotów rynkowych oraz występujących między nimi powiązaniach.


Podobno jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tutaj jednak nie zadowalamy się prostymi wyjaśnieniami. Wnikliwie przyglądamy się stosunkom międzynarodowym, lokalnym uwarunkowaniom, ludzkim skłonnościom i temu wszystkiemu, co wpływa na ciągły brak harmonii między ludzkimi potrzebami a ograniczonymi zasobami.
 

Profile: Ekonomia społeczna, Ekonomia międzynarodowa, Ekonomia menadżerska

Tryb: stacjonarne

Stopień: licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: geografia albo historia
 • j. polski
 • j. obcy


Argumenty za:

 • Możliwość praktyk w najważniejszych instytucjach sektora publicznego, NGO i stowarzyszeń.
 • Program praktyk studenckich: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Miasta Gdyni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Urząd Morski w Gdyni, Urząd Miasta Rumi, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Statystyczny.
 • Możliwość studiowania za granicą i w innych polskich uczelniach w ramach programu Erasmus+ oraz w ramach wymiany MOST.


Perspektywy zatrudnienia:

 • Administracja publiczna
 • Instytucje międzynarodowe i organizacje pozarządowe
 • Doradztwo inwestycyjne i sektor bankowy.
 • Działy finansowe przedsiębiorstw

 

Absolwent potrafi: 

 • posiada wiedzę dotyczącą najważniejszych problemów współczesnej gospodarki, zna jej mechanizmy i funkcjonowanie. 
 • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę przede wszystkim do samodzielnego rozpoznawania i wykonywania analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju stosując nowoczesne narzędzia i metody analityczne. 

Program studiów i opis kierunku 

 

„Zdecydowałem się na studiowanie Ekonomii, głównie ze względu na późniejsze możliwości rozwoju kariery. Obecnie rynek pracy powiązany z finansami jest bardzo nienasycony i zawsze będzie popyt na specjalistów z branży pieniężnej. Ekonomia to solidna podstawa do dalszego rozwoju, szczególnie przy wyborze studiów I stopnia.”

Jakub Brzoska, student Ekonomii na WZiE
Rekrutacja