Wydział | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydział
Wydział

Wydział oferuje studentom z kraju i z zagranicy możliwość studiowania w jednym z najbardziej atrakcyjnych i nowoczesnych miast Polski i Europy. Łączymy naukową i dydaktyczną oraz kulturotwórczą tradycję Politechniki Gdańskiej z nowoczesnością i, jako uznany ośrodek akademicki, staramy się wytyczać granice poznania w zakresie zarządzania i ekonomii.

Misja

Odwołując się do tradycji nauki oraz korzystając z dziedzictwa Politechniki Gdańskiej pragniemy, aby Wydział Zarządzania i Ekonomii: był silny uniwersalnymi wartościami pracowników i studentów, prowadził innowacyjne badania naukowe i kształcił na najwyższym, międzynarodowym poziomie w duchu współpracy i tolerancji oraz kształtował rozwój społeczny i gospodarczy.

Strategia

Strategia łączy naukowy i dydaktyczny dorobek Wydziału Zarządzania i Ekonomii z  tradycją inżynierską Politechniki Gdańskiej oraz przedsiębiorczą witalnością i tradycją miasta, regionu i kraju. Jest wyrazem potencjału naukowego i dydaktycznego oraz administracyjnego, kompetencji i ambicji pracowników oraz studentów Wydziału.

Strategia Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG na lata 2021-2030

Umiędzynarodowienie

Wydział współpracuje z prestiżowymi uczelniami na całym świecie realizując wspólne projekty naukowe i dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z różnych krajów, co daje wyjątkową możliwość skorzystania z ich szerokiej wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin naukowych. Dzięki rozwiniętej współpracy studenci mogą skorzystać z programów podwójnego dyplomowania z chińskimi, francuskimi i włoskimi uniwersytetami.

Historia Wydziału

01.07.1992 - Senat PG podjął decyzję
o utworzeniu Wydziału
Zarządzania i Ekonomii z połączenia: Katedry Organizacji i Projektowania Systemów Produkcyjnych z Wydziału Mechanicznego Instytutu Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych

1993/94 - pierwszym rokiem akademickim Wydziału

2002 - odbiór nowej siedziby WZiE przy ul. Traugutta 79

2008/2009 - pierwszy program MBA: Zarządzanie Strategiczne Projektami
i Programami