Wydział

Prestiżowa uczelnia

Witamy na nowoczesnym, wielokulturowym i zorientowanym rynkowo Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej - jednej z najlepszych uczelni na świecie według Rankingu Szanghajskiego. W 2017 roku Komisja Europejska przyznała PG prawo do posługiwania się prestiżowym logo HR Excellence in Research. Politechnika Gdańska została w ten sposób uznana za instytucję stwarzającą jedne z najlepszych warunków pracy i rozwoju dla badaczy w Europie. Dyplom naszej uczelni jest atutem w każdym CV.

Wygodna lokalizacja i piękny kampus

Znajdujemy się w świetnie skomunikowanej lokalizacji, oferujemy naukę na jednym z najpiękniejszych kampusów na świecie oraz w otoczeniu prężnie rozwijających się centrów badawczych.

Kierunki atrakcyjne na rynku pracy

Kształcimy inżynierów, ekonomistów, menedżerów i liderów biznesu na kierunkach bardzo poszukiwanych przez pracodawców. Dajemy szansę na sukces zawodowy w branżach z obszaru zarządzania, finansów i szybko rozwijającej się branży IT. Jesteśmy częścią renomowanej Uczelni technicznej, a uzyskany u nas dyplom wygląda atrakcyjnie w każdym CV. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają przyznane nam międzynarodowe akredytacje, w tym: AMBA, CEEMAN, PKA, EMOS i IPMA-Student. 

Uruchamiamy kierunki licencjackie, inżynierskie i magisterskie w języku polskim i angielskim. Realizujemy ponad 30 kierunków studiów podyplomowych, w tym prestiżowy i nagradzany program Executive MBA. Prowadzimy, unikatowy w Polsce, kierunek Zarządzanie Inżynierskie z wysokim potencjałem rynkowym.

Kierunek Zarządzanie prowadzony na naszym wydziale otrzymał najwyższą pozycję w północnej Polsce w „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy" a kierunek Ekonomia uplasował się w zaszczytnej pierwszej dziesiątce.

Ponad 92% osób, które ukończyły studia na Politechnice Gdańskiej jest aktywnych zawodowo, a wynagrodzenia naszych absolwentów zaliczają się do najwyższych w Polsce.

Zaplecze naukowe i wsparcie stypendialne

Oferujemy dodatkowe stypendia dla studentów, granty dla kół naukowych oraz wsparcie finansowe projektów edukacyjno-naukowych m.in. z programu IDUB - Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. 

Wspieramy naszych studentów na ścieżce prowadzącej do Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej i w rozwoju kariery naukowej.

Współpraca z biznesem

Aktywnie współpracujemy z otoczeniem biznesowym, dzięki czemu nasi studenci nabywają bezcenne kontakty i uczestniczą w szkoleniach, a także w stażach dających wartościowe doświadczenie zawodowe na start.

Programy wymiany 

Posiadamy prężnie działające centrum pomocy studentom, którzy pragną wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym przez nas partnerstwom, nasi studenci mogą  uzyskać podwójny dyplom z uczelni partnerskich z Chin, Francji lub Włoch.

Dużą wagę przykładamy do jakości obsługi studentów oraz do budowania dobrej atmosfery podczas nauki. Wspieramy integracyjne wydarzenia studenckie oraz imprezy sportowe.

Jesteśmy dumni z tego, że absolwenci naszego wydziału zmieniają świat na lepszy.


Misja

Odwołując się do tradycji nauki oraz korzystając z dziedzictwa Politechniki Gdańskiej pragniemy, aby Wydział Zarządzania i Ekonomii: był silny uniwersalnymi wartościami pracowników i studentów, prowadził innowacyjne badania naukowe i kształcił na najwyższym, międzynarodowym poziomie w duchu współpracy i tolerancji oraz kształtował rozwój społeczny i gospodarczy.

Strategia

Strategia łączy naukowy i dydaktyczny dorobek Wydziału Zarządzania i Ekonomii z tradycją inżynierską Politechniki Gdańskiej oraz przedsiębiorczą witalnością i tradycją miasta, regionu i kraju. Jest wyrazem potencjału naukowego i dydaktycznego oraz administracyjnego, kompetencji i ambicji pracowników oraz studentów Wydziału.

Strategia Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG na lata 2021-2030

Strategia rozwoju kształcenia Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG na lata 2021-2030

Umiędzynarodowienie

Wydział współpracuje z prestiżowymi uczelniami na całym świecie realizując wspólne projekty naukowe i dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z różnych krajów, co daje wyjątkową możliwość skorzystania z ich szerokiej wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin naukowych. Dzięki rozwiniętej współpracy studenci mogą skorzystać z programów podwójnego dyplomowania z chińskimi, francuskimi i włoskimi uniwersytetami.