Inżynieria Danych (w jęz. angielskim) | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Inżynieria Danych (w jęz. angielskim)

 

Podejmowanie ważnych decyzji opiera się na zbieraniu i analizowaniu wielu informacji. Inżynieria danych pomaga w zrealizowaniu tego celu, łącząc doświadczenia i wiedzę z dwóch obszarów: informatyki i zarządzania.


Studenci kierunku dowiadują się, jak postępować z dużymi ilościami danych pochodzącymi z różnych źródeł, uczą się również je interpretować. Wszystko to w oparciu o programy i algorytmy komputerowe, a także wiedzę z matematyki, statystyki i ekonomii. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych można mieć pewność, że po ukończeniu studiów nie zostaniemy jedynie teoretykami, lecz fachowcami przygotowanymi do działania w biznesie.

Profile: Eksploracja danych w podejmowaniu decyzji managerskich, Inteligentne przetwarzanie danych

Tryb: stacjonarne

Stopień: inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy angielski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: informatyka albo fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

 

Inżynieria danych jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym w języku angielskim przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii.


Argumenty za:

 • Duże zapotrzebowanie firm na specjalistów łączących umiejętności informatyczne z wiedzą ekonomiczną.
 • Możliwość specjalizacji po 4. semestrze w kierunku „twardym” (zaawansowana analiza danych) lub „miękkim” (zarządzanie i ekonomia).
 • Nowoczesne laboratoria.


Perspektywy zatrudnienia:

 • Zarówno działy IT firm, gdzie wiedzę informatyczną można spożytkować dla strategicznych celów biznesowych, jak i działy ekonomiczne, gdzie można wykorzystać swoją wiedzę ekonomiczną dla zidentyfikowania potrzeb informatycznych firmy.
 • Pośredniczenie między projektującymi narzędzia informatyczne a kadrą kierowniczą przedsiębiorstw.
 • Szeroko pojęty biznes – bankowość, finanse, marketing.

Ciekawostka:

 • Redakcja magazynu Harvard Business Review, prestiżowego pisma dla menadżerów, uznała inżynierię danych (data science) za najbardziej atrakcyjny zawód XXI wieku.
 • Kierunek unikatowy w skali kraju.

Absolwent potrafi: 

 • analizować i interpretować dane ekonomiczne w celu podejmowania trafnych decyzji gospodarczych
 • potrafi pozyskiwać wiedzę z wielu obszarów, w szczególności z zakresu matematyki, informatyki, statystyki, ekonomii oraz umiejętności logicznego myślenia
 • umie pozyskiwać, używać i przetwarzać dane przy użyciu specjalistycznych narzędzi do różnych celów

Program studiów

Rekrutacja