Internacjonalizacja | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Internacjonalizacja

Internacjonalizacja

Międzynarodowe studia

W ofercie Wydziału połowę kierunków studiów stanowią kierunki anglojęzyczne. Dzięki tak bogatej ofercie zajęć w języku angielskim, na Wydziale studiuje ponad 200 studentów zagranicznych z różnych krajów europejskich oraz Azji, Ameryki Południowej i Afryki. Najliczniejszą grupę stanowią studenci z Chin. 

Międzynarodowa kadra

Na wszystkich kierunkach zajęcia prowadzone są w całości w języku angielskim przez wykładowców Politechniki Gdańskiej oraz zagranicznych profesorów wizytujących (stanowią prawie połowę kadry). Zapewniają oni studentom możliwość skorzystania z ich unikalnego międzynarodowego doświadczenia i wiedzy.

Program podwójnego dyplomowania

Niektóre kierunki studiów odbywają się w ramach programu podwójnego dyplomowania na uniwersytetach we Włoszech i Francji. Jako student możesz spędzić jeden rok akademicki na uczelni partnerskiej, a następnie oficjalnie uzyskać tytuł magistra obu uczelni.

Międzynarodowe i krajowe programy wymiany

Możesz wybrać studia w różnych krajach europejskich w ramach programu Erasmus+ (80 uczelni do wyboru), studiować w Chinach w ramach programów transferu punktów ECTS (dostępnych jest 5 uczelni) lub studiować przez semestr lub dwa w innym mieście w Polsce (ponad 20 uczelni do wyboru).