Pracownicy | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy

Wizyta w dziekanacie

Pracownicy dziekanatu

mgr inż. Joanna Gryczka
Kierownik

budynek WZiE, pok. 116
tel.: +48 58 347 19 22
e-mail: joanna.gryczka@zie.pg.edu.pl


mgr Urszula Rocławska
samodzielny referent

 • Ekonomia
 • Analityka Gospodarcza I stopnia stacjonarne
 • Analityka Gospodarcza II stopnia stacjonarne
 • Analityka Gospodarcza II stopnia w j. ang. stacjonarne
 • Zarządzanie I stopnia w j. ang. stacjonarne
 • Zarządzanie II stopnia w j. ang. stacjonarne

budynek WZiE, pok. 115
tel.: +48 58 347 14 37
e-mail: urszula.roclawska@zie.pg.edu.pl


Violetta Ziółkiewicz
specjalista

 • Studia niestacjonarne

budynek WZiE, pok. 115
tel.: +48 58 347 15 71
e-mail: violetta.ziolkiewicz@zie.pg.edu.pl


Iwona Zyntek
samodzielny referent

 • Zarządzanie inżynierskie stacjonarne
 • Zarządzanie II stopnia 3 sem. stacjonarne
 • Zarządzanie II stopnia 4 sem. stacjonarne
 • Inżynieria Danych

budynek WZiE, pok. 115
tel.: +48 58 347 15 71
e-mail: iwona.zyntek@zie.pg.edu.pl


mgr inż. Joanna Gruźlewska
specjalista

 • Specjalista KRK

budynek WZiE, pok. 115
tel.: +48 58 348 66 46
e-mail: joanna.gruzlewska@zie.pg.edu.pl


mgr inż. Elżbieta Damps-Lewińska

 • Planistka Wydziału

budynek WZiE, pok. 113
tel.: +48 58 347 17 11
e-mail: elzbieta.damps@zie.pg.edu.pl