Na kierunku analityka gospodarcza oferujemy dwie specjalizacje: analityk rynku i analityk finansowy. Na zajęciach nauczycie się jak pozyskiwać i wykorzystywać informacje. Znajomość systemów informatycznych pozwoli wam zaprezentować wyniki badań, analiz i wybrać najlepszy sposób ich wizualizacji. Dokonacie analiz efektywności, współzależności zjawisk ekonomicznych, a dzięki pracy w zespołach projektowych przekonacie się, że synergia w pracy grupowej przynosi wyjątkowe efekty.

 

Licencjackie studia z analityki gospodarczej w Gdańsku

Na tym kierunku:

 • zdobędziecie wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania;
 • poznacie systemy informatyczne, które pozwolą zaprezentować wyniki badań, analiz i wybrać najlepszy sposób ich wizualizacji;
 • rozwiniecie umiejętność dokonywania analiz efektywności i współzależności zjawisk ekonomicznych;
 • nabędziecie okazję skorzystania z dodatkowych szkoleń — język angielski biznesowy, warsztaty menedżerskie, MS SQL, Oracle, VBA, SAP BI;
 • uzyskacie możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą (m.in. USA, Chiny, kraje europejskie);
 • podczas studiów będziecie mieć okazję pracować w rozwijających projektach.

Analityka gospodarcza jest jednym z najpopularniejszych kierunków na Politechnice Gdańskiej w kategorii najwięcej zgłoszeń na jedno miejsce. 

Profile: Analityk rynku, Analityk finansowy

Tryb: stacjonarne lub niestacjonarne

Stopień: licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów

Analityka gospodarcza studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne online75*
koszt dla obywateli Polski bezpłatne 2 850 zł / semestr 2 850 zł / semestr
język wykładowy polski polski polski
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo geografia
 • j. polski
 • j. obcy

*Więcej o trybie online75

Co jeszcze zyskujesz studiując analitykę gospodarczą w Gdańsku?

 • Znajomość systemów informatycznych, która pozwoli Ci w ciekawy sposób zaprezentować wyniki badań, analiz i wybrać najlepszy sposób ich wizualizacji.
 • Umiejętność dokonywania analiz efektywności, współzależności zjawisk ekonomicznych.
 • Wiele dodatkowych szkoleń do wyboru — język angielski biznesowy, warsztaty menadżerskie, MS SQL, Oracle, VBA, SAP BI (dodatkowe szkolenia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE).
 • Studia z analityki gospodarczej dają Ci możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą (m.in. USA, Chiny, kraje europejskie).
 • Bogaty pakiet kontaktów na rynku pracy — po studiach z analityki gospodarczej nadal podtrzymujemy i rozwijamy kontakty z naszymi absolwentami.
 • Podczas studiów masz okazję pracować w ciekawych projektach zespołowych.

Programy wymiany:

 • Możliwość studiowania na innych polskich uczelniach w ramach wymiany MOST oraz za granicą w ramach programu Erasmus+ na zagranicznych uczelniach partnerskich w takich krajach jak: Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Litwa, Turcja, Włochy. Pełna lista partnerskich uczelni znajduje się tutaj.

Analityka gospodarcza w Gdańsku - perspektywy zatrudnienia


Po kierunku analityka gospodarcza możesz liczyć na zatrudnienie jako:

 • Analityk danych / Data Analyst
 • Data Scientist
 • Analityk inwestycyjny
 • Analityk BI / developer
 • Analityk biznesowy
 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca podatkowy
 • Analityk kredytowy
 • Analityk finansowy
 • Analityk rynku
 • Analityk ryzyka kredytowego
 • Makler giełdowy
 • Analityk trendów rynkowych (cool hunter)

Absolwenci analityki gospodarczej uzyskują po studiach najwyższe wynagrodzenia ze wszystkich absolwentów WZiE (wg. Ekonomicznych Losów Absolwentów, 2021).

 

Studia z analityki gospodarczej w Gdańsku — zdobyte umiejętności

Wybierając studia z analityki gospodarczej, zyskujesz wiedzę i wiele umiejętności, między innymi:

 • podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i finansowych, w kontekście: funkcjonowania podmiotów gospodarczych, działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, norm prawnych oraz procesów finansowych współczesnego rynku;
 • teoretyczne podstawy zasad opisywania zjawisk ekonomicznych i finansowych, pozyskiwania i gromadzenia danych oraz zastosowania metod ilościowych do ich analizy i interpretacji, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;
 • umiejętność dobierania i wykorzystywania właściwych metod matematycznych i narzędzi informatycznych do rozwiązania konkretnych problemów.

Przykładowy program studiów: stacjonarne   niestacjonarne

Rekrutacja

Oferta Politechniki Gdańskiej jest bardzo różnorodna - studia w Gdańsku obejmują aż 12 dyscyplin naukowych, realizowanych w ramach studiów stacjonarnych i zaocznych:

Sprawdź ofertę Wydziału Zarządzania i Edukacji Politechniki Gdańskiej i wybierz kierunek, o jakim marzysz!