Analityka gospodarcza | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Analityka gospodarcza

 

Jeżeli chcesz zdobyć podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i finansowych oraz umiejętności analizowania zjawisk ekonomicznych - wybierz Analitykę Gospodarczą.


Zdobycie informacji to nie wszystko – trzeba jeszcze umieć je odpowiednio wykorzystać. Na wygranej pozycji są ci, którzy mają tę umiejętność. Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania. Nauczysz się jak pozyskiwać i wykorzystywać informacje. Znajomość systemów informatycznych pozwoli Ci w ciekawy sposób zaprezentować wyniki badań, analiz i wybrać najlepszy sposób ich wizualizacji. Dokonasz analiz efektywności, współzależności zjawisk ekonomicznych, a dzięki pracy w zespołach projektowych przekonasz się, że co dwie głowy, to nie jedna.

 

Profile: Analityk rynku, Analityk finansowy

Tryb: stacjonarne lub niestacjonarne

Stopień: licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne koszt 1900 zł / semestr
język wykładowy polski język wykładowy polski
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo geografia
 • j. polski
 • j. obcy


Argumenty za:

 • Wiele dodatkowych szkoleń do wyboru — język angielski biznesowy, warsztaty menadżerskie, MS SQL, Oracle, VBA, SAP BI (dodatkowe szkolenia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE).
 • Możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą (m.in. USA, Chiny, kraje europejskie).
 • Podtrzymujemy i rozwijamy kontakty z naszymi absolwentami - bogaty pakiet kontaktów na rynku pracy.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Sektor bankowy i ubezpieczeniowy.
 • Analiza i doradztwo.
 • Prowadzenie własnej firmy.
 • Instytucje i korporacje międzynarodowe oraz organizacje pozarządowe.

 

Ciekawostka:

 • Absolwenci Analityki Gospodarczej uzyskują po studiach najwyższe wynagrodzenia ze wszystkich absolwentów WZiE (Elektroniczne Losy Absolwentów, 2020).

Absolwent potrafi: 

 • ma podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i finansowych, w kontekście: funkcjonowania podmiotów gospodarczych, działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, norm prawnych oraz procesów finansowych współczesnego rynku. 
 • ma teoretyczne podstawy zasad opisywania zjawisk ekonomicznych i finansowych, pozyskiwania i gromadzenia danych oraz zastosowania metod ilościowych do ich analizy i interpretacji, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
 • dobiera i wykorzystuje właściwe metody matematyczne i narzędzia informatyczne do rozwiązania konkretnych problemów. 

Program studiów i opis kierunku

Rekrutacja