1. Zajęcia zdalne realizowane są z wykorzystaniem platformy MS Teams:

2. Do każdego przedmiotu realizowanego na WZiE powinien być utworzony kurs na platformie eNauczanie PG.

3. Komunikaty władz Politechniki Gdańskiej dot. funkcjonowania PG w stanie epidemii: Komunikaty

4. Informacje o e-nauczaniu na Politechnice Gdańskiej: Otwórz  

5. OZE – otwarte zasoby edukacyjne: Otwórz

6. Nauczanie zdalne w salach:

  • Tworzenie połączenia VPN
  • Zdalny pulpit