Koła naukowe | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Koła naukowe

Koło Naukowe Data Science Club

Koło Naukowe Finansów i Bankowości PROFIT

Naukowe Koło Jakości i Produktywności

Międzywydziałowe Koło Naukowe Project Management

Koło Naukowe Sensoris

Koło Naukowe Innowacji

Koło Naukowe Analiz Społeczno-Gospodarczych ECONOPTICS

Koło Naukowe Marktingu MarketWave

Koło Naukowe Laboratorium Przedsiębiorczości

Koło Naukowe Laboratorium Przedsiębiorczości

Filmowe Koło Naukowe "Kino Europa"