Projekt: "Model dojrzałości organizacyjnej do wspierania zatrudnialności osób neuroróżnorodnych" | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Projekt: "Model dojrzałości organizacyjnej do wspierania zatrudnialności osób neuroróżnorodnych"

Kierownikiem projektu jest dr Michał Tomczak

W skład zespołu wchodzi:
dr hab. Przemysław Banasik, prof. uczelni
dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof. uczelni
dr Katarzyna Stankiewicz

Celami projektu są:

  1. Identyfikacja i analiza kluczowych barier dla zatrudnialności oraz korzyści z zatrudniania osób neuroróżnorodnych.
  2. Identyfikacja składowych procesu osiągania dojrzałości organizacyjnej do zatrudniania osób neuroróżnorodnych wraz z ich determinantami.
  3. Opracowanie modelu dojrzałości organizacyjnej wspierającego zatrudnialność osób neuroróżnorodnych (Neurodiversity Organizational Maturity Model – NOMM).

Wartość projektu wynosi 247 288 zł i będzie realizowany w ciągu 24 miesięcy w Katedrze Przedsiębiorczości.