Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions

Cel projektu: Zachęcanie i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów z regionu Południowego Bałtyku w rozwijaniu i oferowania produktów i usług morskiej mobilności elektrycznej w ramach międzynarodowych łańcuchów dostaw oraz na zagranicznych rynkach zbytu

Okres realizacji: 17 sierpnia 2017 – 16 sierpnia 2021

Głowne zadania:

 • Wspólne badanie międzynarodowych rynków sprzedaży morskiej mobilności elektrycznej
 • Rozwój produktu na międzynarodowym rynku dostawców
 • Wprowadzanie międzynarodowych łańcuchów dostaw morskiej mobilności elektrycznej
 • Dostęp do zagranicznych rynków sprzedaży oraz rozwój międzynarodowego rynku wewnętrznego Południowego Bałtyku

Partnerzy projektu:

 • Economic Development Corporation Vorpommern (Lead partner), Greifswald, Niemcy
 • Stralsund University of Applied Sciences, Stralsund, Niemcy
 • Polish Sailing Cluster (Polski Klaster Żeglarski), Kołobrzeg, Polska
 • Yacht Technology Association (Stowarzyszenie Technologie Jachtowe), Szczecin, Polska
 • Gdańsk University of Technology (Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii), Gdańsk, Polska
 • Electrotechnical Institute (Instytut Elektrotechniki, Bałtycka Pracownia Technologii Energoelektronicznych), Warszawa / Gdańsk, Polska
 • Klaipeda University (Marine Technology and Natural Sciences Faculty), Klaipeda, Litwa
 • Traditional and Historical Ships` Association Lithuania, Rusnė, Litwa
 • Green Boats, Klaipeda, Litwa
 • Sventoji Tourism Association, Palanga, Litwa
 • Marina Network Association / partner stowarzyszony, Kröslin, Niemcy
 • ATI Küste – Company for Technology and Innovation / partner stowarzyszony, Rostock, Niemcy
 • IHK Neubrandenburg / partner stowarzyszony, Neubrandenburg, Niemcy
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin / partner stowarzyszony, (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu), Szczecin, Polska
 • North South Logistics and Transport Cluster / partner stowarzyszony, (Klaster Logistyczno Transportowy Północ–Południe), Gdańsk, Polska
 • Polish Maritime Cluster / partner stowarzyszony (Polski Klaster Morski), Gdynia, Polska
 • Swedish Maritime Technology Forum / partner stowarzyszony, Uddevalla, Szwecja
 • Maritime Development Center / partner stowarzyszony, Kopenhaga, Dania
 • Maza M-V / partner stowarzyszony, Rostock, Niemcy

Program: Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020; Europejska Współpraca Terytorialna

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku

Cel Szczegółowy 1.1:  Zwiększenie obecności MŚP z obszaru Południowego Bałtyku, działających w sektorze niebieskim i zielonym, na rynkach międzynarodowych, poprzez wspólne działania transgraniczne

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Forkiewicz

Strona internetowa projektu ELMAR