Kompetencje siłą napędową sukcesu studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Kompetencje siłą napędową sukcesu studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Celem projektu jest podniesienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do studentów WZiE PG, studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia na kierunkach:

- Zarządzanie Inżynierskie, I stopnia,

- Zarządzanie, I i II stopnia,

- Analityka Gospodarcza, I i II stopnia.

Projekt realizowany w okresie od 01.10. 2017 r. do 31.03.2021 r.

ZAKRES DZIAŁAŃ/zadania w projekcie obejmują:

- certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów kierunku Zarządzanie,

- certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów kierunku Analityka Gospodarcza,

- dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

- zadania praktyczne w formie projektowej,

- wizyty studyjne u pracodawców.

W wyniku realizacji zaplanowanych działań 160 studentów podniesie swoje kompetencje co przyczyni się do realizacji celu szczegółowego PO WER wskazanego w pkt. 3.1.1 wniosku tj. "Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa". 

Realizacja projektu jest zgodna ze Strategią Rozwoju Politechniki Gdańskiej oraz Strategią Rozwoju Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

Kierownik projektu: dr Justyna Kujawska

Wartość projektu: 243 209,42 EUR

Utrzymanie projektu w trwałości w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2023.

Trwałość

Oferta szkoleń