Projekt Opus 19 | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Projekt Opus 19

English Version
„Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji”

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu OPUS19 (decyzja nr DEC-2020/37/B/HS4/01302).

Kierownik projektu: Aleksandra Parteka Politechnika Gdańska 

Kwota finansowania: 722 280 PLN

Realizacja: 2021-2025

Słowa kluczowe: specjalizacja technologiczna, postęp technologiczny, rewolucja cyfrowa, czwarta rewolucja przemysłowa, sztuczna inteligencja (AI), digitalizacja, wzrost gospodarczy, produktywność, TFP, relacje lider-naśladowca, proces doganiania, konwergencja, dywergencja

Kody JEL: O3, O4, F1, F6

Kontakt

Aleksandra Parteka

(kierownik projektu)

Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

pok. 316 WZiE (budynek przy ul. Traugutta 79)

(+48 58) 348-60-04

aparteka@zie.pg.edu.pl