OPT iGEN SANITAS

Celem projektu jest opracowanie systemu wczesnego ostrzegania o możliwości wystąpienia ogniska choroby zakaźnej. W rozwiązaniu zastosowane zostaną czujniki biofotoniczne do wykrywania markerów wirusa SARS-CoV-2 w ściekach. 

Projekt jest realizowany dzięki funduszom z Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu Nauka dla Społeczeństwa. UMOWA Nr NdS/551425/2022/2022 z dnia 2022-08-08.

Kalendarz wydarzeń 2022-2023 Kalendarz wydarzeń 2024

Artykuły i notki prasowe I Sympozjum Naukowe Tech4Health Raport z działań

Kanały Social Media projektu


Założenia

Jak wskazuje WHO, jednym z najważniejszych aspektów przeciwdziałania epidemii jest zdolność wczesnego wykrywania infekcji, śledzenia zakażonych osób oraz izolowania ich od innych. Realizacja projektu OPT iGEN SANITAS pozwoli na predykcję wystąpienia ognisk chorób wirusowych w oparciu o biosensory sprzężone z nowoczesnymi metodami matematycznej analizy danych, w tym algorytmy uczenia maszynowego. Pozwoli to na prognozowanie rozwoju sytuacji epidemiologicznej na danym terenie, co zostanie przetestowane na przykładzie placówek oświatowych.

Proponowana metoda wykrywania markerów wirusa SARS-CoV-2 jest oparta o czujniki biofotoniczne, których uniwersalność umożliwia szybkie dostosowanie systemu do detekcji innych organizmów patogennych i przeciwdziałania kolejnym zagrożeniom epidemiologicznym. Zastosowanie proponowanego systemu wczesnego wykrywania ognisk chorób wirusowych pozwoli na szybkie podjęcie działań zaradczych - ograniczając w ten sposób niekorzystne efekty rozprzestrzeniania się epidemii.

Osoby, firmy i instytucje zainteresowane rezultatami projektu są proszone o kontakt na adres: alina.guzik@zie.pg.edu.pl

Warsztaty i spotkania

W projekcie planujemy organizację:

  • serii warsztatów w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i wybranych zakładach pracy; 
  • konferencji mającej na celu popularyzacje wyników projektu i jego wpływu na społeczeństwo;
  • spotkań z gośćmi z biznesu, przedstawicielami społecznych organizacji i świata nauki;
  • konkursu dla uczniów na pracę przedstawiająca wpływ nauk inżynierskich na społeczeństwo.

Podczas spotkań przeprowadzone zostaną badania na temat wpływu wprowadzenia opracowanych czujników na poczucie bezpieczeństwa w czasie pandemii. Analizowany będzie również aspekt zwiększenia efektywności pracy oraz ograniczenie stygmatyzacji osób, mylnie postrzeganych jako zakażone ze względu na przewlekłe choroby układu oddechowego czy alergie. 

Spotkania będą miały również na celu zwiększanie świadomości społecznej w obszarze realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Zespół

Projekt ma charakter interdyscyplinarny. W skład zespołu projektowego wchodzą przedstawiciele 5 wydziałów Politechniki Gdańskiej: Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziału Chemiczny, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

Członkowie zespołu