SB YCGN – South Baltic Youth Core Groups Network | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

SB YCGN – South Baltic Youth Core Groups Network

Program: South Baltic

Nazwa Projektu: SB YCGN – SOUTH BALTIC YOUTH CORE GROUPS NETWORK (STHB.05.01.00-28-0117/17)

 

NEWSLETTER SB YCGN – FIRST PROJECT NEWSLETTER ENG SB YCGN NEWSLETTER– PIERWSZY NEWSLETTER PROJEKTU NEWSLETTER SB YCGN – SECOND PROJECT NEWSLETTER ENG NEWSLETTER SB YCGN – DRUGI NEWSLETTER PROJEKTU NEWSLETTER SB YCGN – THIRD PROJECT NEWSLETTER NEWSLETTER SB YCGN – TRZECI NEWSLETTER PROJEKTU

 

Konferencja SB YCGN projekt_12.12.2019_zaproszenie_formularz zgłoszeniowy SB YCGN project conference_12.12.2019_Invitation_Application form

 

Konferencja SB YCGN_12.12.2019_AGENDA Konferencja SB YCGN_12.12.2019_ notatka

 

Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 (https://southbaltic.eu/)

Oś priorytetowa: 5 - Zwiększenie możliwości współpracy lokalnych podmiotów w regionie Południowego Bałtyku dla niebieskiego i zielonego wzrostu

Cel szczegółowy 5: Zwiększenie zdolności współpracy lokalnych podmiotów z regionu Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach transgranicznych

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2018 – 31 grudnia 2019.

Projekt dedykowany: Współpracy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej młodzieży

Cel projektu: zintensyfikowanie współpracy transgranicznej w sferze budowania potencjału lokalnych podmiotów na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej młodzieży w krajach partnerskich Południowego Bałtyku

Zespół projektowy WZiE PG: dr hab. Krystyna Gomółka, dr Izabela Borucińska

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – Polska; Civis Polonus Foundation – Polska; Public Establishment Samogitia Community Foundation – Litwa; Telsiai District Municipality Administration – Litwa; Municipality of Køge – Dania; Gdansk University of Technology (GUT), Faculty of Management and Economics (FME) – Polska; Klaipeda University – Litwa; Vimmerby Municipality - Culture and Leisure department – Szwecja.

Partnerzy Stowarzyszeni:

Municipality of Hässleholm - EU office Skåne Nordost Sweden; Municipality of Nowe Miasto Lubawskie Poland; Town and Commune of Dzierzgon Poland; Municipality of Gdynia Poland; Municipality of Town of Iława Poland AP6 - Municipality of City of Elblag Poland.