Celem konwersatorium jest dyskusja naukowa nad dylematami współczesnego zarządzania oraz przedstawienie ciekawych osobowości prezentujących interesujące pomysły naukowe.

Jednym z pierwszych gości był prof. Janusz Strużyna z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

prof. Kreft