Edu4QI | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Edu4QI

Education for Quality Improvement (Edu4QI)

Edukacja dla doskonalenia jakości

 

Czas realizacji: 1.12.2021 - 30.11.2023

Kierownik projektu: Dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. PG

Leader of the project : Prof. Piotr Grudowski

 

Członkowie zespołu z Politechniki Gdańskiej

  • dr inż. Ewa Marjańska
  • dr inż. Anna Maria Trzaskowska
  • dr Mateusz Muchlado
  • mgr Anna Wendt

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

Komponent IV 
PROGRAM EDUKACJA 
Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na
wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego
kształcenia ustawicznego)

 

Component IV

EDUCATION PROGRAMME

Institutional cooperation for enhancement of quality and relevance of education at all levels
and forms [excluding VET and vocational continuing education.

 

Partner Uniwersytet w Stavanger, Norwegia

Partner University of Stavanger, Norway

 

 

 

Głównym celem projektu Edu4QI jest opracowanie i weryfikacja modułowego programu kształcenia podyplomowego specjalistów współczesnych koncepcji doskonalenia jakości - zasadniczego efektu procesów organizacji. Modularny program umożliwi elastyczne dopasowanie oferty edukacyjnej uczelni do oczekiwań szerokiej grupy beneficjentów – absolwentów studiów I i II stopnia różnych kierunków w obrębie nauk technicznych i społecznych.

 

The main goal of the Edu4QI project is to develop and verify a modular postgraduate education program for specialists in contemporary quality improvement concepts. The modular program will enable flexible adjustment of the university’s educational offer to the expectations of a wide group of beneficiaries - graduates of first and second degree studies of various faculties in technical and social sciences.

More information