Cykl warsztatów oraz scenariusze lekcji dla nauczycieli pt. 

Eko Manager, czyli Ekonomia ekologiczna i Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jako wstęp do zawodów przyszłości.

Dzięki realizacji projektu "Eko Manager" Politechnika Gdańska nawiązała współpracę z dwoma szkołami średnimi oraz dotarła do zdolnych kandydatów z klas o profilu: politechnicznym, matematycznym, biznesowo ekonomicznym, biotechnologicznym i prawno-społecznym oraz zaprezentowanie im kierunków kształcenia i perspektyw zawodowych po ukończeniu Politechniki Gdańskiej. 

Scenariusze lekcji 

W ramach projektu zostały także opracowane profesjonalne scenariusze lekcji dla nauczycieli szkół średnich w formie interaktywnego eBooka. Materiały w nim zawarte mogą być wykorzystane zarówno przez nauczycieli partnerskich szkół, jak i przez wszystkich nauczycieli szkół średnich w Polsce. Dzięki nim edukatorzy mogą przeprowadzić lekcje wychowawcze lub zajęcia dodatkowe na temat zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz przedstawić uczniom możliwości dalszego kształcenia na Politechnice Gdańskiej. Scenariusze zawierają wszystkie potrzebne elementy, w tym karty pracy dla uczniów. eBook jest trwałą i atrakcyjną wizytówką Uczelni oraz narzędziem promocji Politechniki Gdańskiej.

Pobierz scenariusze lekcji

Warsztaty

W ramach projektu przeprowadzono 2 warsztaty pt. „Eko Manager, czyli ekonomia ekologiczna i zarządzanie zrównoważonym rozwojem jako wstęp do zawodów przyszłości". Współczesny rynek pracy dynamicznie się zmienia, a rosnące znaczenie mają zawody związane z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem i zieloną gospodarką. Zawody takie jak eko-managerowie, sp. ds. zrównoważonego rozwoju czy analitycy ekologiczni są coraz częściej poszukiwane. Zrozumienie podstaw ekonomii ekologicznej i zrównoważonego zarządzania pozwala uczniom lepiej przygotować się do przyszłych ról. Ekonomia ekologiczna i zarządzanie zrównoważonym rozwojem otwierają również drzwi do innowacji i przedsiębiorczości. 

Warsztaty odbyły się w: 

  • Powiatowym Zespole Szkół w Przodkowie, Bursztynowa 3, 83-304 Przodkowo (maj 2023),
  • I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie, Hallera 34, 83-200 Starogard Gdański (czerwiec 2023).