Wieczór

Autorski cykl spotkań z ciekawymi gośćmi ze świata ekonomii prowadzony przez prof. Piotra Dominiaka.

Celem Wieczorów z Ekonomią jest popularyzacja najnowszych osiągnięć z zakresu nauk ekonomicznych czy problemów gospodarczych, będących tematami debat toczących się w środowisku teoretyków i praktyków.

Dyskusje nad ekonomią w postaci otwartych wykładów odbywają się kilka razy do roku. Do końca 2020 r. odbyło się już w sumie na przestrzeni lat ponad 30 spotkań.