„Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” to druga edycja projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt kierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie zarządzania finansami gospodarstw domowych, korzystania z usług finansowych i zagadnień związanych z przedsiębiorczością oraz karierą zawodową wśród 120 uczniów biorących udział w projekcie, oraz wśród młodzieży w całej Polsce, dzięki warsztatom oraz ogólnodostępnego ebooka i wirtualnej wycieczce ukazującej świat finansów.

Strona z rezultatami projektu

Projekt realizowany był od 01 grudnia 2021 do 30 kwietnia 2022. 

Kierownik projektu: dr Jarosław Ziętarski (Katedra Finansów)

Projekt ten wpisuje się w społeczną misję Wydziału ZiE oraz Politechniki Gdańskiej – „kształtowanie dobrych postaw etycznych, obywatelskich, społecznych". W ramach projektu organizowane będą wykłady, warsztaty, konkurs i wycieczka dla najbardziej aktywnej grupy uczestników. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W projekcie mogą wziąć udział szkoły z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

26 stycznia 2022 o godzinie 15:00 odbyło się losowanie wśród zgłoszonych do projektu szkół.

Lista szkół, które zostały wylosowane do realizacji projektu:
1.Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku,
2.Zespół Szkół im S. Staszica, Nakło nad Notecią,
3.Szkoła Podstawowa w Pręgowie,
4.Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach,
5.I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku,
6.Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.

Wszystkie szkoły (również te, których nie wylosowaliśmy) otrzymają od nas darmowego ebooka i darmowy dostęp do wirtualnej wycieczki po świecie finansów.


W ramach inicjatywy zostaną zaprojektowane i zorganizowane:

  • warsztaty z uczniami,
  • konkurs,
  • przyjazny e-book, 
  • wirtualna wycieczka o tematyce finansowej.

Wśród poruszanych tematów znajdziemy:

  • zarządzanie własnymi pieniędzmi, 
  • obrót gotówkowy i bezgotówkowy, 
  • bezpieczeństwo dokonywanych transakcji,
  • oszczędzanie i inwestowanie, 
  • kredyty pożyczki i ubezpieczenia, 
  • przedsiębiorczość i kariera zawodowa.

Inauguracja projektu odbyła się 15 marca o godzinie 12:00

Szkoła w Kolbudach będzie uczestniczyła w uroczystości w sposób stacjonarny.

Pozostałe szkoły otrzymają linka do zdalnego uczestnictwa w inauguracji projektu od koordynatora projektu.

W trakcie wydarzenia zostanie wygłoszony wykład, który poprowadzi przedstawiciel banku.