1 listopada 2022 rozpoczęto realizację projektu mającego na celu zwiększanie zatrudnialności młodych uchodźców oraz migrantów, którzy nie pracują, nie uczą się, nie studiują i nie dokształcają się (tzw. NEETs).

Projekt, skierowany do grupy młodych dorosłych w wieku 18-34 lat ze środowisk migracyjnych, zakłada:

  • wczesną aktywizację młodych dorosłych w celu zapewnienia szybkiej integracji w kształceniu, przyuczaniu do zawodu, stażu na rynku pracy,
  • podnoszenie ich umiejętności poprzez zwiększenie możliwości kształcenia i szkolenia dostosowanych do ich potrzeb z uwzględnieniem uczenia się w miejscu pracy,
  • przygotowanie młodych osób do wejścia na rynek pracy poprzez zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe i doradcze.

Projekt ma również na celu opracowanie narzędzi i metodologii wspierających profilowanie umiejętności młodych ludzi ze środowisk migracyjnych co umożliwi stworzenie „szybkiej ścieżki” wprowadzenie tych osób na rynek pracy.

Politechnika Gdańska jest koordynatorem projektu, a w skład konsorcjum wchodzą instytucje z Grecji, Luksemburga, Portugalii, Rumunii, Włoch i Polski. W dniach 28 lutego-1 marca odbyło się w Portugalii spotkanie inicjujące projekt.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof. uczelni, z Katedry Przedsiębiorczości, Koordynator Centrum Transformacji Ekonomicznej, Społecznej i Technologicznej (C-TEST) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W skład zespołu projektowego wchodzi również dr Katarzyna Stankiewicz z Katedry Przedsiębiorczości.

Wartość projektu to 400 000 Euro.

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ KA220-YOU - Cooperation partnerships in youth

Strona projektu