BA&VET | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

BA&VET

BA&VET - Establishing greater permeability between vocational and higher education by developing and implementing dual bachelor's degree programs with integrated continuing vocational education programs

Kierownik projektu: dr inż. Marzena Grzesiak, prof. uczelni.

Członkowie zespołu projektowego:

Realizacja: 1.12.2022 r. - 30.11.2025 r.

Politechnika Gdańska jako Partner projektu jest odpowiedzialna w szczególności za:

 • opracowanie koncepcji, metod i narzędzi ewaluacji programów szkoleń oraz programu studiów dualnych w zakresie określonym przez Lidera projektu,
 • współudział w opracowaniu koncepcji, programu i materiałów dydaktycznych dla studiów dualnych „Business Administration & Sustainable Management of SMEs”,
 • testowanie wybranych modułów programu,
 • upowszechnianie rezultatów projektu.

Partnerzy projektu:

 1. Hanse-Parlament (Partner wiodący), Germany
 2. Berufliche Hochschule Hamburg
 3. Satakunta University of Applied Sciences, Finland
 4. Pomeranian Chamber of Handicrafts for SMEs, Poland
 5. Gdańsk University of Technology, Poland
 6. Tallinn University of Technology, Estonia
 7. Estonian Chamber of Commerce and Industry, Estonia

Budżet projektu wynosi 400 000 Euro, w tym budżet Politechniki Gdańskiej: 45 000 Euro.

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus + Leading Action 2: COOPERATION BETWEEN ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS - COOPERATION PARTNERSHIPS, Higher Education Area.

Opis Projektu

Więcej informacji