Jean Monnet Chair in Economics | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Jean Monnet Chair in Economics

Czas trwania: od 01-09-2016 do 31-08-2019

Numer projektu: 574599-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-CHAIR

Program: Erasmus+

Akcja: Jean Monnet Activities
Typ akcji: Jean Monnet Chairs

Karta projektu na stronie Erasmus+

Opis projektu

Projekt ma cztery główne cele:

  1. prowadzenie przedmiotów związanych z tematyką UE ujętych w programie studiów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej;
  2. przybliżenie tematyki Unii Europejskiej studentom z innych wydziałów inżynierskich Politechniki Gdańskiej;
  3. wspomaganie nauczycieli akademickich i naukowców na wczesnym etapie kariery naukowej zajmujących się tematyką badań europejskich;
  4. promowanie wymiany doświadczeń wśród nauczycieli akademickich i osób spoza sektora edukacji w ramach debaty nad kwestiami europejskimi.

Oferta edukacyjna obejmuje dwa przedmioty prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej, które są wprowadzone do programu nauczania jako przedmioty obligatoryjne oraz przedmiotu skierowanego do studentów z innych wydziałów Politechniki Gdańskiej, prowadzonego jako przedmiot do wyboru.

Na Wydziale Zarządzani i Ekonomii prowadzone są przedmioty: Introduction to European Economic Integration oraz Process of convergence in the EU. Przedmiot: : Introduction to European Economic Integration prowadzony jest w formie 30h wykładu w ramach studiów I stopnia na anglojęzycznym kierunku: Bachelor in Management. Drugi z przedmiotów: Process of convergence in the EU realizowany jest na kierunku Zarządzanie, na 3 i 4-semestralnych studiach II stopnia prowadzonych na anglojęzycznej specjalności: International Management. Przedmiot prowadzony jest w formule 30h wykładów oraz 15h laboratoriów komputerowych.

W ramach ogólnouczelnianej oferty przedmiotów humanistyczno-społecznych zaproponowano studentom z innych wydziałów 30h wykładu z przedmiotu: European Economic Integration.

Dodatkowo w ramach projektu organizowane są seminaria, warsztaty i wykłady. Jednocześnie prowadzone są badania naukowe dotyczące integracji gospodarczej.