Nazwa projektu:

KAforHR -  Innovative Entrepreneurs and Innovation Support for SMEs: Knowledge Alliance "Human Resources and Organizational Development"

Kierownik projektu: dr inż. Marzena Grzesiak

Realizacja: 1.11.2018 - 31.01.2022

Politechnika Gdańska jako Partner projektu jest odpowiedzialna w szczególności za:

 • przygotowanie i opracowanie raportu dotyczącego innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach w krajach Regionu Morza Bałtyckiego;
 • określenie warunków implementacji najlepszych praktyk dotyczących innowacji organizacyjnych w różnych krajach Regionu;
 • opracowanie nowych/ dodatkowych metod i narzędzi umożliwiających wdrożenie innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach Regionu;
 • opracowanie koncepcji, programu i materiałów szkoleniowych (szkolenie obejmujące  pracowników i firmy współpracujące);
 • opracowanie  rozdziałów podręcznika dla studiów dualnych „Zarzadzanie 4.0”.

Partnerzy projektu:

 1. The Baltic Institute of Finland (Finlandia)
 2. Baltic Sea Academy (Niemcy)
 3. Satakunta University (Finlandia)
 4. Arbeit und Zukunft e.V (Niemcy)
 5. Politechnika Gdańska (Polska)
 6. JJM-Rakentajat Oy (Finlandia)
 7. Hydromechanika Sp. z o.o. Sp. k. (Polska)
 8. Latvian Chamber of Commerce and Industry (Łotwa)
 9. Vides Dizains (Łotwa)
 10. Pomeranian Chamber of Handicrafts for SMEs (Polska)
 11. Centre for European and Transition Studies (Łotwa)

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus + Key Action 2 Knowledge Alliance

Realizowane przez PG szkolenie dotyczące wdrażania innowacji w miejscu pracy ( 8-9.02.2021)
Uczestnicy: 12 firm w województwa pomorskiego. Nabór prowadzony przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą MSP

Pobierz ulotkę dot. projektu