Biuro Wydziału | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Biuro Wydziału

Biuro Wydziału:

Anna Kolka
budynek nr 50, WZiE, pok. 413
tel.: +48 58 347 18 99
sekretariat@zie.pg.edu.pl

Olimpia Bednarczuk (sprawy naukowe)
budynek nr 50, WZiE, pok. 412
tel.: +48 58 348 63 17
olimpia.bednarczuk@zie.pg.edu.pl

Martyna Wierzbowska
budynek nr 50, WZiE, pok. 412
tel.: +48 58 348 62 13
martyna.wierzbowska@zie.pg.edu.pl

Adres:

siedziba: ul. Romualda Traugutta 79, 80-233 Gdańsk 
adres do korespondencji: ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk