Katedra Ekonomii

Katedra Finansów

Katedra Filozofii i Metodologii Nauk

Katedra Inżynierii Zarządzania i Jakości

Katedra Informatyki w Zarządzaniu

Katedra Marketingu

Katedra Przedsiębiorczości

Katedra Statystyki i Ekonometrii

Katedra Zarządzania

Zakład Studiów Wschodnich