Katedra Filozofii i Metodologii Nauk | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Filozofii i Metodologii Nauk

Katedra Filozofii i Metodologii Nauk to jednostka naukowo-dydaktyczna silnie zintegrowana z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii oraz z samą Politechniką Gdańską. Tworzący ją pracownicy reprezentują podstawowe dyscypliny szeroko rozumianych nauk humanistyczno-społecznych: filozofię, socjologię oraz politologię. Oferta dydaktyczna jest przede wszystkim skierowana do studentów studiów licencjackich i magisterskich, zarówno w języku polskim jak i angielskim. 

Ważne daty w historii naszej Katedry:

Rok akademicki 1994/1995

Katedra Politologii i Socjologii

Rok akademicki 2006/2007

Katedra Nauk Społecznych

Rok akademicki 2010/2011

Połączenie

Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych