Katedra Filozofii i Metodologii Nauk to jednostka naukowo-dydaktyczna silnie zintegrowana z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii oraz z samą Politechniką Gdańską. Tworzący ją pracownicy reprezentują podstawowe dyscypliny szeroko rozumianych nauk humanistyczno-społecznych: filozofię, socjologię oraz politologię. Oferta dydaktyczna jest przede wszystkim skierowana do studentów studiów licencjackich i magisterskich, zarówno w języku polskim jak i angielskim. Ważne daty w historii naszej Katedry:

 • Rok akademicki 1994/1995 - Katedra Politologii i Socjologii
 • Rok akademicki 2006/2007 - Katedra Nauk Społecznych
 • Rok akademicki 2010/2011 - Połączenie: Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych

Zespół

Katedra Filozofii i Metodologii Nauk jest katedrą niewielką, ale pod wieloma względami wyjątkową: wyjątkową z racji swojego interdyscyplinarnego podejścia naukowego oraz rozległych zainteresowań badawczych. Nasz zespół, w skład którego wchodzą profesorowie i adiunkci, specjalizuje się zarówno w filozofii klasycznej (logika, idealizm niemiecki, neokantyzm, fenomenologia, filozofia społeczna i filozofia polityki, metodologia nauki), jak i przedsięwzięciach multidyscyplinarnych, scalających rozważania teoretyczno-filozoficzne z zagadnieniami będącymi przedmiotem ekonomii, socjologii, nauk o zarządzaniu czy politologii (ekonomia polityczna, socjologia wiedzy, socjologia gospodarki, krytyczna teoria zarządzania).

Więcej informacji na stronie: Zespół

Nauka

Tematyka badań naukowych realizowanych w Katedrze Filozofii i Metodologii Nauk obejmuje:

 • Fenomenologia i neokantyzm
 • Ekonomia polityczna
 • Filozofia społeczna i polityczna
 • Filozofia kultury i psychoanaliza
 • Metodologia nauki oraz filozofia techniki
 • Teorie sprawiedliwości dystrybucyjnej
 • Zagadnienie racjonalności w nauce i ekonomii
 • Kulturowe uwarunkowania gospodarki i przedsiębiorczości
 • Epistemologia społeczna oraz epistemologia historii
 • Teoria cywilizacji
 • Brytyjska teoria spekulatywno-kulturowa
 • Estetyka modernistyczna

Więcej informacji na stronie: Nauka

Dydaktyka

Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów, realizowanych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Zarówno zajęcia, jak i dyplomy są prowadzone w języku polskim i angielskim.

Więcej informacji na stronie: Dydaktyka


 

Powrót do strony Katedr