Cyfryzacja różnych sfer życia społecznego, gospodarczego i politycznego może przynieść wiele korzyści, w tym łatwiejszy dostęp do usług publicznych; nowe formy angażowania obywateli, zwłaszcza młodzieży, w sprawy publiczne i budowanie społeczeństwa obywatelskiego; czy rozwój społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.

Niestety cyfryzacja może mieć również negatywne skutki, w tym pogłębianie istniejących lub tworzenie nowych form nierówności społecznych, narażanie obywateli na utratę prywatności i cyberprzestępczość, czy stosowanie precyzyjnych narzędzi socjotechnicznych, które mogą masowo wpływać na decyzje gospodarcze lub polityczne obywateli.

Katedra Informatyki w Zarządzaniu prowadzi multidyscyplinarne badania naukowe, zajęcia dydaktyczne i projekty mające na celu osiąganie korzyści i zarządzanie zagrożeniami procesów cyfryzacji w skali organizacji, terytoriów, krajów i świata.

Zespół

Katedra Informatyki w Zarządzaniu, największa katedra na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, składa się z profesorów, adiunktów i doktorantów. Zespół jest multidyscyplinarny - reprezentowane dyscypliny obejmują informatykę, zarządzanie, administrację, ekonomię, socjologię, politologię, architekturę i prawo; i międzynarodowy - reprezentowane kraje to Argentyna, Hiszpania, Kanada, Polska, Szwajcaria i Ukraina. Część zespołu to inżynierowie i menedżerowie informatyki, którzy łączą aktywną karierę akademicką i przemysłową. 

Więcej informacji na stronie: Zespół

Nauka

Tematyka badań naukowych realizowanych w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu obejmuje:

  • cyfrowe państwo,
  • inteligentne miasta,
  • interakcja użytkownik-system,
  • projektowanie usług cyfrowych,
  • zrównoważona transformacja cyfrowa,
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji, oraz
  • zarządzanie projektami informatycznymi.

Więcej informacji na stronie: Nauka

Dydaktyka

Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne na kierunkach Analityka Gospodarcza, Zarządzanie i Zarządzanie Inżynierskie, i prowadzi prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie. Tematyka zajęć dydaktycznych obejmuje cyfryzację przedsiębiorstw, innowację cyfrową, oraz wpływ cyfryzacji na społeczeństwo, gospodarkę i rządzenie. Zajęcia i dyplomy prowadzone są w języku polskim i angielskim. Oprócz poznawania nowych obszarów wiedzy, studenci nabywają umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami, które wykorzystywane są w praktyce przemysłowej.

Więcej informacji na stronie Dydaktyka


 

Powrót do strony Katedr