Dzisiejsze gospodarki są niezwykle skomplikowanymi systemami, w których zmiany zachodzą w szybkim, niekiedy trudnym do uchwycenia tempie. Ich analiza wymaga tym samym podejścia opartego na zróżnicowanych metodach badawczych, stosowanego na wielu poziomach. Także skutki wzrostu i rozwoju gospodarczego mają zróżnicowany charakter, nie zawsze pozytywny z perspektywy społeczeństw oraz środowiska naturalnego.

Prowadzone badania różnych sfer gospodarki należą do kluczowych zagadnień naukowych Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Obejmują one zarówno poziom mikro, jak i makroekonomiczny i dotyczą pojedynczych przedsiębiorstw, sektorów, gospodarek narodowych oraz globalnej.

Katedra Ekonomii prowadzi badania naukowe oraz działalność dydaktyczną obejmującą różne wymiary aktywności gospodarczej – nie tylko stricte ekonomiczny, ale również społeczny, środowiskowy i etyczny.  

Zespół 

Katedra Ekonomii w obecnej formie powstała w 2021 r. w wyniku podziału Katedry Nauk Ekonomicznych, jednak jej korzenie sięgają samych początków Wydziału Zarządzania i Ekonomii i ówczesnych jednostek prowadzących działalność naukową i dydaktyczną z zakresu nauk ekonomicznych. Katedra składa się obecnie z profesorów tytularnych, profesorów uczelni, adiunktów oraz doktorantów. Znaczna część aktywności naukowej i dydaktycznej prowadzona jest we współpracy międzynarodowej – przykładem są liczne międzynarodowe projekty badawcze i dydaktyczne oraz udział profesorów wizytujących w pracach katedry.

Więcej informacji na stronie: Zespół

Nauka

Tematyka badań naukowych Katedry Ekonomii obejmuje:

 • organizacja działalności gospodarczej;
 • handel międzynarodowy;
 • historia gospodarcza;
 • integracja gospodarcza;
 • konkurencyjność;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • wzrost i rozwój gospodarczy;
 • nowe technologie;
 • ubezpieczenia;
 • alternatywne nurty ekonomii;
 • innowacje ekonomiczne i finansowe;
 • odpowiedzialne inwestowanie.

Więcej informacji na stronie Nauka.

Dydaktyka

Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach dostępnych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, w szczególności na kierunkach Analityka Gospodarcza i Ekonomia. Pracownicy katedry są opiekunami pracy dyplomowych na wszystkich poziomach studiów, w tym prac doktorskich, w językach polskim i angielskim. Prowadzone zajęcia dydaktyczne (także po polsku i angielsku) obejmują szeroki zakres tematów w obszarze mikroekonomii, makroekonomii, integracji gospodarczej, ekonomii rozwoju i ekonomii międzynarodowej. W trakcie zajęć studenci mają możliwość nabycia umiejętności obsługi najnowszego oprogramowania do analiz ekonomicznych. Pracownicy katedry prowadzą także zajęcia na innych wydziałach Politechniki Gdańskiej.

Więcej informacji na stronie: Dydaktyka


 

Powrót do strony Katedr