Zakład Studiów Wschodnich | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Zakład Studiów Wschodnich

Problematyka państw poradzieckich, zwłaszcza ich gospodarek jest  stosunkowo mało znana i bardzo sporadycznie podejmowana przez ośrodki naukowe w Polsce. Lukę te stara się wypełnić Zakład Studiów Wschodnich. Zakład podejmuje, analizuje wybrane problemy gospodarcze i społeczne tych państw oraz ich stosunki gospodarcze  z Unią  Europejską i Euroazjatycką Wspólnotą Gospodarczą.

Pracownicy

prof. dr hab. Krystyna Gomółka

Profil naukowy na platformie Most Wiedzy

Nauka

Zakład prowadzi badania w zakresie:

 • Problemów szeroko pojętej transformacji gospodarczej w państwach b. ZSRR
 • Rynku Pracy, emigrantów na rynku pracy państw poradzieckich i Polski
 • Uczestnictwa kobiet na rynku pracy
 • Kierunki energetycznej transformacji państw poradzieckich i Polski

Więcej informacji na stronie Nauka

 

Dydaktyka

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach Ekonomia, Analityka Gospodarcza i  Zarzadzanie II stopni. Prowadzone przedmioty

 • Nauka o państwie
 • Historia gospodarcza,
 • Polityka publiczna

Zakład prowadzi prace licencjackie i magisterskie. Ich tematyka obejmuje następujące zagadnienia :

 • Przemiany gospodarcze w państwach poradzieckich
 • Stosunki gospodarcze państw poradzieckich z UE oraz Euroazjatycką Unią Gospodarczą
 • Inwestycje zagraniczne i handel zagraniczny państw poradzieckich
 • Rynek pracy , imigranci na rynku pracy
 • Procesy emigracji i imigracji we współczesnym świecie
 • Zatrudnienie kobiet, kobiety przedsiębiorcy
 • Kierunki energetycznej transformacji państw
 • Rola OZE na rynku energetycznym
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państw

Lista tematów prac

Powrót na stronę Katedr

Sekretariat Katedry

mgr Aleksandra Todorowicz

pokój 307, budynek WZiE 

+48 58 347 24 46

aleksandra.todorowicz@zie.pg.edu.pl