Rada Wydziału | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rada Wydziału

Kierownictwo Wydziału

 • dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG
 • dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. PG
 • dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska
 • dr hab. inż. Andrzej Szuwarzyński, prof. PG
 • dr hab. Magdalena Olczyk, prof. PG

Nauczyciele akademiccy (prof. i dr hab.)

 • dr hab. Przemysław Banasik, prof. PG
 • dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski, prof. PG
 • dr hab. Anna Drapińska, prof. PG
 • prof. dr hab. Krystyna Gomółka
 • dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. PG
 • prof. dr hab. Jan Kreft
 • dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG
 • dr hab. inż. Rafał Leszczyna, prof. PG
 • dr hab. Błażej Prusak, prof. PG
 • dr hab. inż. Alicja Sekuła, prof. PG

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących prof. i dr hab.

 • dr inż. Karol Flisikowski
 • dr Edyta Gołąb-Andrzejak
 • mgr Piotr Kasprzak
 • dr Elżbieta Karwowska
 • dr Marta Kuc-Czarnecka
 • dr Justyna Kujawska
 • dr inż. Krzysztof Redlarski
 • dr Michał Tomczak
 • dr Karolina Tura-Gawron
 • dr Paweł Ziemiański

Przedstawiciele samorządu studenckiego

 • Piotr Majewski
 • Andżelika Sawicka
 • Ewa Wiśniewska
 • Kajetan Smoliński
 • Michał Żmudowski

 Przedstawiciele pozostałych pracowników wydziału

 • mgr Aleksandra Czarnecka
 • mgr inż. Elżbieta Damps-Lewińska
 • mgr Dorota Gach
 • mgr Paweł Jacewicz
 • mgr inż. Mariusz Krzyżanowski