Katedra Zarządzania | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Zarządzania

Katedra Zarządzania powstała wraz z utworzeniem Wydziału Zarządzania i Ekonomii i przez wiele lat kierował nią prof. dr hab. Andrzej Tubielewicz, a w latach 2011-2013 prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki, kierujący wcześniej katedrą Zarządzania Wiedzą i Informacją. Od 2013 roku kierownikiem katedry jest dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG.

Wiodącym tematem prac badawczych prowadzonych w katedrze jest zarządzanie organizacją przyszłości. Tak sformułowany temat wynika z przekonania, że współczesna organizacja, niezależnie od sektora w którym jest usytuowana, wymaga poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania jej funkcjonowaniem.

Prowadzone badania dotyczą m.in. zarządzania wiedzą i informacją, systemów inteligentnych, systemów wspomagania decyzji, flexicurity, zarządzania w samorządzie terytorialnym, zarządzania innowacjami, zarządzania bezpieczeństwem informacji, organizacji i zarządzania w szkolnictwie wyższym, doskonalenia efektywności organizacji komercyjnych i niekomercyjnych, zarządzania w lotnictwie cywilnym, a także od niedawna badań organizacji z wykorzystaniem metod etnograficznych.

Sekretariat Katedry

mgr Agnieszka Sałbut

pokój 307, budynek WZiE 

+48 58 347 14 28

agnieszka.salbut@zie.pg.edu.pl