Katedra Zarządzania powstała przed 30 laty, wraz z utworzeniem Wydziału Zarządzania i Ekonomii  i przez wiele lat kierował nią prof. dr hab. Andrzej Tubielewicz, a w latach 2011-2013 prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki, kierujący wcześniej katedrą Zarządzania Wiedzą i Informacją. Od 2013 roku kierownikiem katedry jest dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG.

Zarządzanie traktujemy, zgodnie z myślą Henry Mintzberga, jako naukę, sztukę i rzemiosło. Dlatego staramy się, aby Katedra Zarządzania była miejscem, w którym pasjonaci nauki i praktyki z szeroko rozumianego obszaru zarządzania rozwijali swój warsztat i dzielili się doświadczeniami.

Jesteśmy zorientowani zwłaszcza na międzynarodowe i międzykulturowe prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne. Naukę postrzegamy globalnie, a stawianie wszelkich granic między dyscyplinami uważamy za chybione.

Zarządzanie organizacją postrzegamy bardzo szeroko - obejmuje ono zarówno nurt ekonomiczny jak i humanistyczny - nie szukamy granic podziału między nimi. Równie ważne są dla nas organizacje komercyjne, publiczne i społeczne. 

Naszym celem jest upowszechnianie najlepszych praktyk, doskonalących współczesne organizacje komercyjne, publiczne i społeczne, ponieważ jesteśmy częścią uczelni służącej otoczeniu.

Zespół

Wspólnym mianownikiem każdej organizacji jest Człowiek. Wszyscy członkowie naszego Zespołu są ważni, niezależnie od zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji. Jako nauczyciele akademiccy i doktoranci reprezentujemy różne dyscypliny i subdyscypliny naukowe:

  • zarządzanie procesami,
  • zrównoważony rozwój,
  • zarządzanie i ekonomia wiedzy,
  • finanse publiczne, inżynieria wiedzy,
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
  • zarządzanie mediami,
  • humanistyka cyfrowa,
  • badania nad szkolnictwem wyższym,
  • zarządzanie doświadczeniem,
  • inteligencja rozszerzona. 

Nasze kompetencje weryfikujemy i doskonalimy współpracując zwłaszcza z ośrodkami edukacyjnymi i badawczymi w krajach  bałtyckich, Skandynawii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Włoch, Litwy, Austrii, Bułgarii czy Australii. 

Aktywność nauczycieli akademickich jest wspierana przez osobę zatrudnioną na stanowisku administracyjnym.

Więcej informacji na stronie Zespół

Nauka

Wiodącym tematem prac badawczych prowadzonych w katedrze jest zarządzanie organizacją przyszłości. Tak sformułowany temat wynika z przekonania, że współczesna organizacja, niezależnie od sektora, w którym jest usytuowana, wymaga poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania. 

Organizacje przyszłości, naszym zdaniem, coraz wyraźniej będą akcentować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dlatego jako cel prowadzonych badań naukowych stawiamy sobie lepsze poznanie zjawisk społecznych i rozwój wiedzy w różnych obszarach nauk o zarządzaniu, a także jej wykorzystywanie do rozwiązywania problemów ważnych dla otoczenia. Wpisujemy się w ten sposób w trzecią misję uczelni i wydziału, której ważnym elementem jest społeczna odpowiedzialność.

Więcej informacji na stronie Nauka

Dydaktyka

Naukę i dydaktykę traktujemy jako nierozłączne i równie ważne aktywności. Podczas zajęć dydaktycznych jesteśmy przewodnikami studentów po wiedzy, pokazując zarządzanie jako naukę, sztukę i rzemiosło. W zakresie doskonalenia dydaktyki korzystamy z oferty szkoleń prowadzonych przez Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej.

Pracownicy katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunkach: Analityka Gospodarcza, Zarządzanie, Ekonomia, Zarządzanie Inżynierskie, Inżynieria Materiałowa, Data Engineering, Engeenering and Management of Space Systems. Zajęcia i dyplomy prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Więcej informacji na stronie Dydaktyka


 

Powrót do strony Katedr