Władze Wydziału | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Władze Wydziału

Dziekan WZiE

Dziekan

dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni

budynek nr 50 WZiE, pok. 413
tel.: +48 58 347 18 99
malgorzata.gawrycka@zie.pg.edu.pl

Biogram

Konsultacje dla studentów: poniedziałek, godz. 12.00-13.00, pok. 309
Konsultacje dla pracowników: poniedziałek, godz. 14.00-15.30, pok. 413

 


 
Prodziekan

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. uczelni

budynek nr 50 WZiE, pok. 413
tel.: +48 58 347 63 17
tomasz.korol@zie.pg.edu.pl

Biogram

Konsultacje dla studentów: poniedziałek, godz. 18:00-19:00 (konsultacje zdalne pod linkiem), czwartek, godz. 8.00-9.00, pok. 311

 

 

Prodziekan ds. studenckich

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska

budynek nr 50 WZiE, pok. 114
tel.: + 48 58 347 27 51
ewa.mazurek@zie.pg.edu.pl

Biogram

Konsultacje odbywają się on-line, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem strony
poniedziałek 12:00-13:00 / środa 13:00-14:00 / sobota (w terminach zjazdów) 10:00-11:30

 


Prodziekan ds. organizacji

Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż. Andrzej Szuwarzyński, prof. uczelni


budynek nr 50 WZiE, pok. 506
tel.: +48 58 347 15 13
andrzej.szuwarzynski@zie.pg.edu.pl

Biogram

Konsultacje odbywają się telefonicznie
wtorek 9.00-10.00 / piątek 10.00-11.00

 


Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

dr hab. Magdalena Olczyk, prof. uczelni


budynek nr 50 WZiE, pok. 413
tel.: +48 58 347 18 99
magdalena.olczyk@zie.pg.edu.pl

Biogram

Konsultacje: czwartek, godz. 15.00-16.00, pok. 509

 

 

Dyrektor Administracyjny Wydziału

mgr inż. Mariusz Krzyżanowski
tel: +48 58 347 25 81
mariusz.krzyzanowski@zie.pg.edu.pl