Dziekan WZiE

Dziekan

dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni

budynek nr 50 WZiE, pok. 413
tel.: +48 58 347 18 99
malgorzata.gawrycka@zie.pg.edu.pl

Biogram

Konsultacje dla studentów: poniedziałek, godz. 12.00-13.00, pok. 309,
Konsultacje dla pracowników: poniedziałek, godz. 13.00-14.00, pok. 413.

 


 
Prodziekan

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. uczelni

budynek nr 50 WZiE, pok. 413
tel.: +48 58 347 63 17
tomasz.korol@zie.pg.edu.pl

Biogram

Konsultacje dla studentów:  piątek, godz. 11.00-12.00, pok. 311

 

 

Prodziekan ds. studenckich

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska

budynek nr 50 WZiE, pok. 114
tel.: + 48 58 347 27 51
ewa.mazurek@zie.pg.edu.pl

Biogram

Konsultacje

 


Prodziekan ds. organizacji

Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż. Andrzej Szuwarzyński, prof. uczelni


budynek nr 50 WZiE, pok. 506
tel.: +48 58 347 15 13
andrzej.szuwarzynski@zie.pg.edu.pl

Biogram

Konsultacje odbywają się telefonicznie
wtorek 9.00-10.00 / piątek 10.00-11.00

 


Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

dr hab. Magdalena Olczyk, prof. uczelni


budynek nr 50 WZiE, pok. 413
tel.: +48 58 347 18 99
magdalena.olczyk@zie.pg.edu.pl

Biogram

Konsultacje: czwartek, godz. 15.00-16.00, pok. 509

 

 

Dyrektor Administracyjny Wydziału

mgr inż. Mariusz Krzyżanowski
+48 501 461 695
mariusz.krzyzanowski@zie.pg.edu.pl