Algorytmizacja i tzw. sztuczna inteligencja należy do najważniejszych czynników ewolucji życia społecznego i gospodarczego, tak kontekście codziennych doświadczeń osobistych, jak i funkcjonowania organizacji. Badania poświęcone algorytmizacji i sztucznej inteligencji, tak w perspektywie rynkowej, jak i pozarynkowej, należą do najpilniejszych i najszybciej rozwijających się w interdyscyplinarnym środowisku naukowym. Prace poświęcone chatbotom opartym na wielkich modelach językowych to szczególnie dynamicznie rozwijający się, choć nie jedyny, nurt wykraczający poza informatykę, bo obecny w ramach szeroko rozumianych dziedzinach nauk społecznych i humanistycznych.

Pracownicy
Prof. dr hab. Jan Kreft

Kierownik Zakładu Zarządzania Algorytmicznego

Nauka

W Zakładzie Zarządzania Algorytmicznego prowadzone są badania organizacyjnego i  dotyczące rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych przy wykorzystaniu algorytmizacji i sztucznej inteligencji, jak również algorytmizacji procesów zarządczych (zarządzanie przez algorytmy). Identyfikowane są trendy cyfryzacji organizacji oraz  zagrożenia i korzyści algorytmizacji, bezpieczeństwa informacji i algorytmizacji dezinformacji, wpływu algorytmizacji na tożsamość zawodowa i kulturę organizacyjną (zwłaszcza w organizacjach nowych technologii i mediów).