Katedra Inżynierii Zarządzania i Jakości powstała w 2021 w wyniku połączenia Katedry Nauk o Jakości oraz Katedry Zarządzania w Przemyśle.

Zespół zajmuje się zagadnieniami związanymi z:

 • Zarządzaniem jakością produktów i usług
 • Zarządzaniem procesami innowacyjnymi
 • Doskonaleniem procesów z wykorzystaniem koncepcji Lean Management, Six Sigma i Lean Six Sigma.
 • Normatywnymi systemami zarządzania
 • Społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zrównoważonym rozwojem
 • Zarządzaniem produkcją
 • Zarządzaniem procesami logistycznymi
 • Zarządzaniem projektami
 • Jakością produktu w tym jakością i bezpieczeństwem żywności

Zespół

Zespół skupia wielu praktyków biznesu oraz specjalistów z bogatym doświadczeniem zawodowym. Pracownicy Katedry Inżynierii Zarządzania i Jakości posiadają wiele specjalistycznych certyfikatów oraz uprawnień zawodowych, łączących się z prowadzonymi przez nich przedmiotami.

Zespół pracowników Katedry Inżynierii Zarządzania i Jakości tworzą profesorowie, adiunkci, asystenci i doktoranci.

Więcej na stronie: Zespół

Nauka

Celem badań naukowych prowadzonych w Katedrze Inżynierii Zarządzania i Jakości  jest stałe aktualizowanie i rozwijanie teorii oraz wypracowanie skutecznych i efektywnych rozwiązań praktycznych w obszarze koncepcji projektowania, nadzorowania i doskonalenia procesów oraz ich wyników dla sektorów przedsiębiorstw i usług publicznych.  

Więcej na stronie Nauka

Dydaktyka

Pracownicy KIZiJ realizują zajęcia dydaktyczne na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach:

 • Analityka Gospodarcza
 • Bachelor in Management
 • International Management
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie Inżynierskie

Obok zajęć na macierzystym Wydziale, pracownicy realizują też zajęcia na innych wydziałach Politechniki Gdańskiej.

Inne szkolenia, kursy i studia podyplomowe:

Katedra prowadzi prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie w języku polskim i angielskim. Tematyka prac realizowanych przez poszczególnych pracowników Katedry.

W trakcie zajęć dydaktycznych, wykorzystywane są  nowoczesne, specjalistyczne oprogramowania. W procesie nauczanie realizowane są  aktywne formy takie jak gry symulacyjne, zadania projektowe, wdrożeniowe.

Zespół KIZiJ prowadzi trzy laboratoria, w których studenci mają możliwość wykorzystania i przetestowania swojej wiedzy w praktyce:

Więcej na stronie Dydaktyka


 

Powrót do strony Katedr