Katedra Statystyki i Ekonometrii | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Statystyki i Ekonometrii

Katedra Statystyki i Ekonometrii

    Katedra Statystyki i Ekonometrii utworzona została 1 września 2021, na podstawie Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej. Katedra powstała w wyniku połączenia Zakładu Statystyki, kierowanego przez prof. dr hab. Stanisława Kota oraz Zakładu Ekonometrii, którego kierownikiem był dr hab. Jerzy Ossowski, Profesor PG.

    Kierownikiem nowo powstałej Katedry został dr. hab. Michał Pietrzak, Profesor PG. Pracownicy Katedry Statystyki i Ekonometrii posiadają bogaty dorobek naukowy, jak i doświadczenie w realizacji projektów badawczych. W badaniach naukowych pracownicy Katedry specjalizują się w zastosowaniu metod ilościowych do wybranych problemów z zakresu ekonomii, zarządzania oraz finansów.

Obecnie w Katedrze Statystyki i Ekonometrii zatrudnionych jest:

  • 1 profesorów zwyczajny;
  • 3 profesorów uczelni;
  • 10 adiunktów.