Katedra Marketingu | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Marketingu

Katedra Marketingu została utworzona na podstawie Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2001 z dn. 18 lipca 2001 roku. Została wyodrębniona z Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu i włączona do struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września 2001 roku.

Do 31 lipca 2011 roku Kierownikiem Katedry Marketingu była Pani prof. dr hab. Marianna Daszkowska. Od 1 sierpnia 2011 roku stanowisko Kierownika Katedry objął Pan dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski, prof.  PG

Katedra Marketingu prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie:

 • marketingu usług
 • marketingu relacji
 • badań marketingowych
 • kształtowania strategii marketingowej
 • analizy rynku
 • zarządzania wdrażaniem nowych produktów
 • marketingu przemysłowego
 • zarządzania i planowania marketingowego oraz zarządzania relacjami z klientami
 • kultury marketingowej
 • instrumentów marketingu - mix
 • systemów informacji marketingowej
 • rozwoju regionalnego i lokalnego w aspekcie działań marketingowych
 • marketingu terytorialnego
 • skuteczności i efektywności marketingu
 • zintegrowanej komuniakcji marketingowej
 • planowania i realizacji kampanii reklamowych
 • marketingu elektronicznego
 • e-commerce
 • zachowań konsumentów i innych podmiotów rynkowych