Inicjatywy oddolne | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Inicjatywy oddolne

Nasza społeczność to osoby o dużej wrażliwości na potrzeby innych i konieczność niwelowania negatywnego wpływu organizacji na środowisko. Zarówno nasi pracownicy jak i studenci chętnie angażują się w wolontariat i akcje charytatywne, aktywności promujące sport, zdrowy styl życia i ekologiczne postawy. Wierzymy, że tworząc atmosferę otwartości i współpracy wspieramy pojawianie się inicjatyw, które stają się częścią naszej kultury organizacyjnej. Zależy nam też na tym, aby nasze wartości przyciągały do nas nowe osoby, dla których idee zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności są drogowskazem. 

Pozostałe