Zrównoważony kampus | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Zrównoważony kampus

Realizujemy wiele działań, które sprawiają, że stajemy się lepszym miejscem do pracy i nauki. Są to nie tylko inicjatywy odgórne Politechniki Gdańskiej, ale i usprawnienia, które proponujemy jako Wydział. Dbamy o środowisko i naszą postawą dajemy dobry przykład interesariuszom. Rozwijamy też postawę odpowiedzialności u Studentów, angażując ich w nasz proces decyzyjny. Wiemy bowiem, że ci młodzi ludzie „odziedziczą po nas” naszą planetę.