Jako uczelnia badawcza, włączamy naszych studentów w prowadzone przez nas działania. Nasi studenci prowadzą badania związane z tematem zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, zwłaszcza w ramach prac dyplomowych. Na wydziale działają koła naukowe, zrzeszające najbardziej zaangażowanych studentów, a najzdolniejsi z nich są doceniani przez zewnętrzne gremia eksperckie. Aby utrzymać wysoki poziom projektów studenckich, zapewniamy im wsparcie: zarówno finansowe, jak i merytoryczne. Wierzymy bowiem, że odpowiednio ukierunkowani młodzi ludzie mają szansę zmienić świat na lepsze. 


Finansowanie projektów realizowanych przez Koła Naukowe WZiE

Granty dla nauczycieli opiekujących się szczególnie uzdolnionymi studentami

Wyróżnienia dla studentów WZiE

Studenci WZiE na konferencji naukowej Copernican Digital Forum

Główna nagroda Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych dla studenta WZiE

Stypendium ACTINUM dla studentki Zarządzania

Stypendium RADON dla studentki International Management

Nagroda Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją dla absolwentki WZiE

Dyplom roku dla studentki WZiE

Finansowanie dla projektu "projekt „Inteligentna analiza i system rekomendacji nieruchomości w Polsce”

RADON stypendia dla studentów studiów stacjonarnych, wnioski do 15 stycznia

Nagrodzeni Absolwenci WZiE

2 miejsce na świecie w Konkursie Umiejętności Statystycznych

Zakończenie projektu IDUB Technetium

Podsumowanie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na WZiE

Sukces Studenta WZiE w konkursie London Stock Exchange Group

Projekt Data Science Club laureatem konkursu Mistrzowie współpracy Fahrenheita

Naukowe Koło Jakości i Produktywności na Konferencji Naukowej NAWNE

Artykuł współautorstwa studenta Jakuba Majewskiego w czasopiśmie e-mentor

Amelia Stanisławska zajęła drugie miejsce w konkursie Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu